Tarieven en betaling

Staat u bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) geregistreerd als radiozendamateur, gebruiker van maritieme radioapparatuur en/of heeft u een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte? Dan brengen we jaarlijks een vergoeding in rekening. 

Bankrekeningnummer van de RDI

Het rekeningnummer van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is: NL69INGB0705001180.

Tarieven 2024

U betaalt als radiozendamateur of gebruiker van maritieme radioapparatuur ieder jaar voor uw registratie. De bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld en de tarieven voor 2024 zijn bekend. Bekijk de Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2024.

Regel het zelf

Wist u trouwens dat u al uw registratiezaken snel zelf digitaal kunt regelen in Mijn RDI? U kunt uw gegevens wijzigen, maar ook de melding voor uw registratie doorgeven. Dit kan 24 uur per dag. 

Zo kunt u ook de digitale aanvraag van uw registratie regelen in Mijn RDI. U bespaart € 19 bij een digitale aanvraag, omdat dit automatisch verwerkt kan worden. U krijgt van ons een factuur als u moet betalen.

U kunt uw registratie ook beëindigen. Als u dat nog in 2023 heeft gedaan, bent u geen vergoeding over 2024 verschuldigd. Doet u dit op of na 1 januari 2024, dan bent u de gehele vergoeding voor 2024 verschuldigd.

Rekeningnummer of betaalwijze wijzigen

Verandert het rekeningnummer? Of wilt u bijvoorbeeld de betaalwijze omzetten naar automatische incasso? Geef dit dan door met het formulier voor doorlopende machtiging

Tarieven per domein

Veelgestelde vragen

Bekijk de: