Tarieven omroep

Voor vergunningen voor omroepfrequenties moet u betalen. Ieder jaar worden nieuwe bedragen vastgesteld. De tarieven voor 2024 vindt u in de Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. U krijgt van ons een factuur als u moet betalen.

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) betaalt hiermee de kosten van bijvoorbeeld het uitgeven en bijhouden van vergunningen, het houden van controles en het maken van internationale afspraken.

Overzicht tarieven 2024

Categorie

Tarief Soort tarief Verdeelsleutel:
per
Draadloze audioverbindingen € 257 Uitvoering Per vergunning
 € 97 Toezicht Per vergunning
AM/FM/Kortegolf € 786 Uitvoering Opstelplaats <104,9 MHz
€ 192 Uitvoering Opstelplaats FM ≥104,9 MHz
€ 433 Toezicht Combinatie frequentiekanaal en opstelplaats
€ 717 Toezicht kW zendvermogen
Digitale omroep in de banden III, IV en V € 786 Uitvoering Per vergunning
€ 192 Uitvoering Per melding opstelpunt (1)
€ 517 Toezicht Combinatie frequentiekanaal en opstelplaats (1)
€ 517 Toezicht kW zendvermogen (1)
Tarieven voor laagvermogen middengolf

(1) Indien artikel 3.21 van de wet van toepassing is, worden de bedragen in subcategorie I.D.2 bepaald door toepassing van de formule A x B, waarbij:
A voorstelt: het minimaal vergunde percentage van de in de vergunning genoemde capaciteit van de frequentieruimte;
B voorstelt: het van toepassing zijnde bedrag dat genoemd is in subcategorie I.D.2.

Meer over tarieven radio en televisie

Dit betreft alleen de kosten voor de vergunning van de RDI. Er zijn ook andere instanties waar u mee te maken hebt en die kosten in rekening brengen, zoals het Commissariaat voor de Media. De vergoedingen van de RDI zijn vastgelegd in de Regeling Vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.