Betalingsregeling of boeteverlaging

Als u een boete heeft gekregen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en meent dat u de boete niet (ineens) kunt betalen, dan kunt u verzoeken om de boete te verlagen of een betalingsregeling te treffen. Dit kan als u de boete als particulier heeft gekregen.

Betalingsregeling of boeteverlaging (matiging)

Op basis van zijn toezichthoudende taak kan het gebeuren dat de RDI u een boete heeft opgelegd. Deze boetes kunnen hoog zijn. Niet iedereen kan een boete (ineens) betalen. Er is dan sprake van onvoldoende draagkracht. Meent u de boete niet (ineens) te kunnen betalen en heeft u de boete als particulier gekregen, dan kunt u verzoeken om de boete te verlagen of een betalingsregeling te treffen.

Wanneer kunt u een beroep op draagkracht doen?

Alle particulieren kunnen bij een opgelegde boete van de RDI een beroep doen op een te lage draagkracht. U kunt zonder nadere toelichting vragen om een betalingsregeling om het bedrag in termijnen te betalen. Dit geldt alléén voor betalingsregelingen die maximaal één jaar duren.

Betalingsregeling van maximaal een jaar

Wilt u de boete in termijnen betalen en meent u de boete binnen een jaar te kunnen voldoen? Neem contact op met het de RDI. U hoeft hiervoor geen stukken aan te leveren of aan te tonen dat u de boete niet ineens kunt betalen.

Betalingsregeling langer dan een jaar (maximaal vijf jaar)

Voor betalingsregelingen met een langere periode, tot maximaal vijf jaar, heeft de RDI meer informatie nodig. Hiervoor moet u een formulier invullen en inkomens- en vermogensgevens verstrekken. Het formulier print u en stuurt u naar onderstaand adres. De RDI beoordeelt of u de boete in termijnen mag betalen.

Matiging (verlaging boete)

Bij boetes vanaf € 2.500,- kunt u, naast een betalingsregeling ook vragen om verlaging van het bedrag in verband met onvoldoende draagkracht. Hiervoor moet u het formulier invullen, afdrukken en opsturen naar onderstaand adres. De RDI beoordeelt of terecht een beroep op verlaging van de boete is gedaan.

Adres waar u het formulier naartoe stuurt

Als u meent een beroep op verminderde draagkracht te kunnen doen in verband met uw financiële situatie, kunt u dit formulier zenden aan:

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
T.a.v. afdeling Mens en Middelen
Postbus 450
9700 AL  Groningen

U ontvangt dan binnen 8 weken bericht of het beroep op verminderde draagkracht wordt gevolgd en of de boete verlaagd wordt dan wel in termijnen betaald kan worden.