Registreren en vergunning aanvragen radiozendamateurs

Bent u geslaagd voor het examen RZAM-N of RZAM-F, dan ontvangen wij uw examenresultaten van het CBR.  Log in met uw DigiD om uzelf te registreren als zendamateur. Bent u al geregistreerd en wilt u uw registratiegegevens inzien of wijzigen? Dan logt u ook in met DigiD. Wilt u een registratie aanvragen namens een vereniging of stichting? Dan gelden er aanvullende voorwaarden. 

Vanaf 1 februari 2022 kunt u niet meer inloggen met een persoonlijke inlogcode. Als particulier logt u in met uw DigiD  en als bedrijf logt u in met uw eHerkenning.  Woont u in het buitenland en heeft u geen DigiD? Dan kunt u binnenkort ook inloggen via eIDAS. Vragen? Bekijk dan ook de pagina Veelgestelde vragen over inloggen op Mijn RDI.

Registreren vaste antenne

Als u een vaste zendantenne heeft, moet u deze antenne registreren. In het Antenneregister staat de precieze positie van uw antenne aangegeven.

Naar het Antenneregister

U kunt wijzigingen doorgeven via Mijn RDI.

Registratie aanvragen namens een vereniging of stichting

Wilt u namens een vereniging of stichting een registratie aanvragen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager/verantwoordelijke is houder van een N- of F-registratie;
  • Voor een vereniging moet het ledental en de samenstelling voldoende representatief zijn voor de te behartigen radiozendamateurbelangen;
  • Voor een stichting moet uit de statutaire doelstelling blijken dat deze zich richt op het doen van onderzoekingen met radioapparaten en de belangen van radiozendamateurs behartigt.

Stuur uw aanvraag naar info@rdi.nl met daarin:

  •  De naam en callsign van de verantwoordelijk radiozendamateur;
  •  De naam, het adres en het KvK-nummer van de vereniging/stichting;
  •  De gewenste callsign voor de vereniging of stichting;
  •  Een kopie van de statuten van uw stichting of een document waarmee u de omvang en samenstelling van het ledental van uw vereniging aantoont.

Vergunning aanvragen

U moet een vergunning aanvragen voor relaisstations, bakens en hogere zendvermogens. Gebruik hiervoor het  aanvraagformulier.

Lees meer over vergunningen en voorwaarden in de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs.

Uitgegeven vergunningen relaisstation en bakenstations

U kunt het overzicht van uitgegeven vergunningen voor relaisstations of bakenstations inkijken.

Help ons de website te verbeteren

Was deze informatie nuttig voor u? Hoe kunnen we deze pagina verbeteren? Geef het aan ons door via onderstaand formulier.

Feedbackformulier

Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.
Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)