Tarieven luchtvaart

De tarieven voor gebruik van luchtvaartfrequenties worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Voor het verlenen van de vergunning is eenmalig een vergoeding verschuldigd. De vergoeding voor toezicht is jaarlijks verschuldigd. Voor sommige vergunningen is één gecombineerde vergoeding van toepassing voor zowel de vergunningverlening en het toezicht. Ook dit tarief wordt jaarlijks in rekening gebracht. U vindt de tarieven voor 2024 in de Regeling Vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.