Home

Cyberveiligheid, digitaal veilige apparatuur, kunstmatige intelligentie, telecomsecurity, 5G en frequentiemanagement zijn de grote thema’s van vandaag en morgen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur werkt aan een veilig verbonden Nederland.