Automatische incasso betalen/wijzigen (formulier)

Bij het aanvragen van bijvoorbeeld een vergunning kunt u aangeven hoe u wilt betalen. Wilt u betalen via een automatische incasso? Vul dan het onderstaande formulier in. Met deze doorlopende machtiging geeft u toestemming aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) om automatische incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om de vergoeding voor uw vergunning(en) af te schrijven (machtigen, automatisch afschrijven).

Wilt u voor toekomstige facturen uw bankrekeningnummer van de automatische incasso wijzigen? Ook dan vult u het onderstaande formulier in.

U print, ondertekent en scant het formulier en mailt dit naar info@rdi.nl.

Wilt u uw automatische incasso stopzetten en dus uw doorlopende machtiging intrekken? Gebruik dan het formulier 'Stopzetten automatische incasso'.