Directies van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Je kunt onze organisatie indelen in vijf directies. Daarbij kennen we drie inhoudelijke directies, namelijk Infrastructuur, Apparatuur en Digitale Weerbaarheid. Verder pakt de directie Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie corporate vraagstukken op en richt directie Mens & Middelen zich op de bedrijfsvoering om het primaire proces optimaal te steunen.

Teams zijn zoveel mogelijk multidisciplinair samengesteld. Doordat mensen met verschillende specialismen samenwerken aan een project of opdracht, komt alle nodige kennis samen en komen we met betere oplossingen. Zo blijven we wendbaar; iets wat belangrijk is in deze wereld, nu en in de toekomst.

Directie Infrastructuur

De Nederlandse samenleving rekent op een hoogwaardige analoge en digitale infrastructuur. Vanuit dat maatschappelijke belang bevordert en beschermt de directie Infrastructuur de beschikbaarheid van draadloze en draadgebonden netwerken en de goede werking ervan. Ook zorgt de directie voor storingsvrij gebruik van netwerken en leveringszekerheid van essentiële diensten. Deze doelen realiseert zij door het frequentiespectrum in (inter)nationaal verband te verdelen en de gebruiksrechten op dat spectrum toe te kennen, bijvoorbeeld door grote veilingen. De directie Infrastructuur heeft zes teams: Overheid, Vervoer en Ruimtevaart, Openbare Netwerken, Bedrijfsnetwerken, Omroep en Caribisch Nederland.

Directie Apparatuur

De directie Apparatuur draagt zorg voor veilige en betrouwbare apparaten binnen de digitale en analoge infrastructuur. Nederland kan erop vertrouwen dat apparatuur onder duidelijke randvoorwaarden en volgens geldende regelgeving in handel is gebracht. En dat apparatuur storingsvrij werkt, elektrisch en elektromagnetisch veilig én cyberveilig is. De RDI houdt toezicht, controleert en stemt internationaal eisen af. We bevorderen de naleving van regels, handhaven ze en leggen sancties op. Maar ook door technisch onderzoek te doen, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie. We werken niet alleen vanuit onze kantoren in Amersfoort en Groningen, maar ook vanuit de inspectiewagens die het hele land doorkruisen. De directie Apparatuur bestaat uit drie teams: team Toelating en Standaardisatie, team Markttoezicht en team Inspecties & Metingen.

Directie Digitale Weerbaarheid

De directie Digitale Weerbaarheid waakt over de continuïteit, integriteit, vertrouwelijkheid en authenticiteit van de dienstverlening die gebruikmaakt van die digitale infrastructuur. De economie en maatschappij moeten daar immers ongestoord gebruik van kunnen maken. Daarbij hoort bijvoorbeeld het bewaken van de digitale weerbaarheid van belangrijke (digitale) dienstverleners, zoals cloud-computerdiensten en online marktplaatsen. De directie rapporteert actief aan de maatschappij over de inzet, doelen en bevindingen. Ook stimuleert zij bedrijven en branches om gezamenlijk acties te ondernemen. Digitale Weerbaarheid bestaat uit vier teams, namelijk Ontwikkelingen en Omgeving, Auditing, Specialisten Weerbaarheid en Specialisten Netwerken- en Informatiebeveiliging.

Directie Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie

De directie Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie (BJC) bestaat uit drie gelijknamige teams. Deze directie is gericht op de besturing, strategische koers en positionering van de RDI. De directie biedt corporate kaders, identificeert corporate vraagstukken en pakt deze samen met andere directies op. De directie versterkt ook de andere directies op het gebied van communicatie, juridisch advies en data-analyse.

Via het klantcontactcentrum is er contact met de cliënten van de RDI. Het cluster Communicatie zorgt voor respons. Je kunt je voorstellen dat hier veel speelt en dat er soms flink ad hoc gewerkt wordt. Ook houdt Communicatie de veranderingen in de samenleving goed in de gaten. Door ontwikkelingen te voorzien en daarop in te spelen, houdt ook dit team Nederland veilig verbonden.

Het cluster Juridische Zaken (JZ) ziet toe op en adviseert over het handelen van de RDI (zowel intern als extern) op juridisch gebied. Zo is JZ verantwoordelijk voor de afhandeling van WOB-verzoeken en behandelt het bezwaar- en beroepszaken. Wanneer een cliënt het niet eens is met een door ons genomen besluit, kan hij of zij daar tegen bezwaar maken. JZ organiseert hiervoor hoorzittingen of legt contact met de cliënt om toelichting te geven.

De RDI is continu op zoek naar analytisch sterke juristen die kunnen meedraaien in (departementale en interne) werkgroepen over onderwerpen als telecomsecurity, veilingen van frequenties, beveiliging en continuïteit van vitale telecom- en energienetten (Wbni) en artificial intelligence. De cultuur van het cluster juridische zaken kenmerkt zich door goede samenwerking, innovatie, hard werken en humor. Spreek jou dit aan? Neem contact met ons op.

Weten hoe het is om voor de directie BJC te werken? Jomima (coördinator Communicatie) en Sophie (eindredacteur website) vertellen je er alles over in hun blog. 

Directie Mens & Middelen

Van huisvesting tot aan financiën en van de ICT tot het recruitment: de directie Mens & Middelen ondersteunt de organisatie op veel verschillende vlakken. Allemaal om ervoor te zorgen dat we bij de RDI Nederland veilig verbonden kunnen houden. Want een goede inspectie, vergunningverlening of frequentieveiling kan niet gebeuren zonder dat de RDI de juiste mensen en materialen in huis heeft. Zo kunnen we steeds meebewegen met de veranderende maatschappelijke opgave.

Binnen de directie Mens & Middelen werken vier teams, ingericht naar specialisme:

- Team Sturing en Beheersing: zijn er (betaalbare) collega’s?
- Team Specialistische ondersteuning en Middelen: hebben de collega’s voldoende middelen?
- Team Gegevensmanagement: hebben de collega’s voldoende betrouwbare data om mee te werken?
- Team Informatiemanagement: hebben de collega’s voldoende ICT-middelen?

Benieuwd hoe jouw toekomstige collega zijn werk als interne auditor binnen de directie Mens & Middelen omschrijft? Lees het in de blog van Oktay.

Meer weten?

Wil je meer weten over de directieleden en hun achtergronden? Bekijk dan ons directieteam.

We vertellen je graag meer over de directies en wat het is om te werken bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Neem contact op via personeelorganisatie@rdi.nl.