Telecommunicatie, techniek en IT

Nederland hoort bij de top van Europa als het gaat om digitale connectiviteit. Dat is iets waar we trots op mogen zijn. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen razendsnel en vragen we meer en meer van onze telecom- en IT-netwerken. Het is met de uitrol van 5G, de komst van kunstmatige intelligentie en de energietransitie een mooie uitdaging om Nederland veilig verbonden te houden. Draag jij ook je steentje bij?

Technici & IT’ers op de juiste plek

Bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) werken bijna 400 professionals. Van netwerkspecialisten tot inspecteurs, en van IT-auditors tot beleidsadviseurs. Zij houden zich allemaal bezig met maatschappelijk relevante vraagstukken, zoals:

  • Mijn appje komt niet aan, maar ik moet toch wel altijd 112 kunnen bellen?
  • Kan ik checken of ik mijn persoonlijke gegevens betrouwbaar naar een website stuur?
  • Is die antenne wel veilig, die net op de hoek van de straat is geplaatst?

We hebben veel technische kennis in huis. Aangezien ons takenpakket en daarmee onze organisatie groeit, zoeken we regelmatig collega’s met een technische achtergrond voor allerlei werkzaamheden. We lichten hier een paar thema’s uit. Deze thema’s komen ook terug in onze strategische agenda. Ons werkveld is ontzettend breed.

De komst van 5G

5G is de nieuwe generatie mobiele telecommunicatie. De RDI verdeelde in 2020 de frequenties voor 5G middels de Multibandveiling. En er zijn meer frequenties te veilen. Daarnaast moet het gebruik van vergunde frequenties veilig gebeuren. Daarom controleren we via metingen of antennes nog steeds veilig zijn en niet de normen overschrijden.

De komst van 5G is niet alleen nodig om de toenemende vraag op te vangen, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van onze samenleving. Daarom participeren we in projecten gericht op 5G (zoals proeftuin 5Groningen) en delen we actief onze kennis. Ook geven we via het Antennebureau voorlichting over 5G, antennes en straling.

Cyberveiligheid

De cyberveiligheid in Nederland valt of staat met de digitale veiligheid van producten, diensten en processen. Om te voorkomen dat apparaten gehackt worden, besteden we aandacht aan veiligheidseisen van apparatuur. We onderhandelen hier op Europees niveau over, maar we doen ook onderzoek naar de veiligheid van IoT-apparatuur. Vervolgens geven we advies, zoals acht simpele eisen voor veilige apparatuur voor fabrikanten.

Daarnaast zijn we toezichthouder op de Wet beveiliging netwerk en informatiesystemen. De wet richt zich op het voorkomen van incidenten door maatregelen en een meld- en zorgplicht voor digitale dienstverleners.

De RDI is ook op het gebied van de certificering van producten, processen en diensten betrokken. De nieuwe Europese ’Cybersecurity Act’ betreft een verordening waarmee de Europese lidstaten grensoverschrijdende cyberaanvallen beter het hoofd kunnen bieden. We zijn bezig met de inrichting van het toezicht en de uitvoering hiervan.  

Veel van deze ontwikkelingen staan dus nog in de kinderschoenen. Gezamenlijk pionieren we met collega’s van de kerndepartementen in Den Haag en met collega’s uit andere Europese lidstaten. Met de juiste mensen op de juiste plek, komen we heel ver.

Maar we doen nog meer…

Wat denk je bijvoorbeeld van ruimtevaart, kunstmatige intelligentie en metrologie? Hoe zorgen we ervoor dat Nederlandse satellieten niet uit de lucht vallen? En dat mensen volledig kunnen vertrouwen op robots en andere vormen van kunstmatige intelligentie? En weten we zeker dat één kilo een kilo is?

Kortom: we hebben veel technische expertise onder één overheidsdak. En jouw technische kennis kunnen we zeker gebruiken om verder te pionieren! Laat ons weten wat jou aanspreekt. Neem contact op via personeelorganisatie@rdi.nl.