Storing voorkomen, oplossen of melden

Bij apparaten die gebruikmaken van frequentieruimte kunt u last krijgen van storingen. Denk hierbij aan storingen van radio en televisie, draadloze (huishoudelijke) apparaten, mobiele pinapparaten en verkeersregelsystemen. Kunt u een storing niet oplossen, meld deze storing dan bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Storing voorkomen

Het aantal apparaten groeit, en daarmee groeit ook de kans op storingen. We geven daarom praktische tips om storingen bij apparaten zoveel mogelijk te voorkomen.

  • Kijk allereerst altijd of een apparaat een CE-markering heeft. Op het apparaat staan dan de letters CE. Pas op met apparaten die u buiten de EU (zoals de Verenigde Staten of China) koopt. Deze apparaten gebruiken mogelijk andere frequenties en kunnen zo voor storingen zorgen. 
  • Lees voor de aankoop (online) productreviews. Lees ook altijd de gebruikersvoorwaarden en het privacystatement van de fabrikant. Zo kunt u zien of het bedrijf aandacht heeft besteed aan de digitale veiligheid van het product.
  • Gebruik apparaten niet voor een ander doel dan de gebruiksaanwijzing beschrijft. Gebruik dus geen dimmer voor niet-dimbare apparatuur, zoals bij ledlampen.
  • En houd u aan de eisen. Zo is voor het gebruik van een GSM-signaalversterker, die moet zorgen voor een betere inpandige dekking, toestemming nodig van de mobiele providers.
  • Bij bijvoorbeeld zonnepanelen is een goede installatie van cruciaal belang.
  • Zorg er ook voor dat uw apparaten goed beveiligd zijn, zodat hackers geen kans maken. We delen praktische tips voor het beveiligen van uw apparaten, zoals nooit hetzelfde wachtwoord voor verschillende toepassingen gebruiken, kiezen voor een tweestapsverificatie en het zo min mogelijk delen van (privacygevoelige) informatie met het apparaat door bijvoorbeeld de niet-verplichte velden leeg te laten.

Storing oplossen

Heeft u ontvangstproblemen bij radio en/of tv? Of heeft u storingen bij wifi of machine-to-machine apparaten, zoals mobiele pinapparaten, OV-chip opwaardeerapparaten, slimme meters of verkeersregelsystemen? Neem dan contact op met uw provider of verkoper of neem de gebruiksaanwijzing nog eens door. In ons artikel 'Vergunningsvrij is niet altijd storingsvrij' vindt u meer tips, of bekijk de eerder genoemde praktische tips om storingen bij apparaten zoveel mogelijk te voorkomen. Kunt u daarna de storing nog steeds niet oplossen? Dan kunnen wij u misschien verder helpen.

Storing melden bij de RDI

Kunt u de storing niet zelf oplossen? Dan kunt u een storingsmelding doen bij ons. De RDI controleert of apparatuur aan de eisen voldoet en neemt maatregelen als dat nodig is.