Jammers

Alle soorten jammers (stoorzenders) zijn verboden. Wie jammers in bezit heeft, gebruikt of verkoopt, is strafbaar. Ook gebruik van jammers tijdens examens en in de horeca is verboden. Er is geen vergunning mogelijk voor een jammer.

Werking van jammers

Een jammer is een stoorzender die mobiel telefoon- en internetverkeer plaatselijk onmogelijk maakt. Jammers zorgen ervoor dat mobiele telefoons, GPS-signalen, elektronische autosloten of anti-autodiefstalsystemen niet meer werken. Er zijn verschillende soorten, zoals GPS-jammers, (GPS-blockers) en mobiele-telefoniejammers. Alle soorten zijn verboden. Dit geldt voor de EER (Europese Economische Ruimte).

Waarom zijn jammers verboden

Nederland is afhankelijk van draadloze technologie. Denk aan mobiele data, telefonie en navigatie. Jammers zijn verboden omdat ze deze mobiele communicatie verstoren. Alarmsystemen, afstandsbedieningen of medische apparatuur kunnen dan niet gebruikt worden. Jammers leveren ook gevaar op doordat alarmnummer 1-1-2  en daarmee politie, brandweer en ambulance niet bereikbaar zijn.

Aanpak illegaal gebruik

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur bestrijdt het gebruik van jammers intensief. Hierbij werkt de RDI samen met politie, douane, verkoopsites en andere Europese landen. De eigenaar of gebruiker van een jammer krijgt altijd een proces-verbaal. Er volgt een boete en inbeslagname van de jammer.

In de handel brengen van jammers

Ook bij het in de handel brengen of verhandelen van jammers kan worden opgetreden.