Repeaters

Netwerkrepeaters (GSM-repeaters of UMTS-repeaters of mobiel-signaalversterker) zijn apparaten die het signaal van de mobiele providers versterken om betere inpandige dekking te krijgen. Repeaters gebruiken frequentieruimte die is vergund aan mobiele providers. Daarom verleent de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) geen vergunningen voor repeaters. U kunt wel aan uw mobiele provider toestemming vragen voor het gebruik van een repeater.

Toestemming door providers

Voor het gebruik van een repeater heeft u toestemming van de mobiele providers nodig. Momenteel geven de providers geen toestemming voor het gebruik van repeaters die niet bij hen zijn gekocht en niet door hen zijn geïnstalleerd.

Sancties bij gebruik van repeaters zonder toestemming

De RDI neemt maatregelen als een repeater zonder toestemming van de mobiele providers wordt gebruikt. Die kunnen bestaan uit  een last onder dwangsom, een boete of een combinatie van beide. Ook moet de repeater uitgeschakeld worden. In 2017 hebben wij de controle op het illegaal gebruik van repeaters verscherpt.

Alternatief voor repeaters

Een oplossing voor uw dekkingsprobleem kan bellen via wifi zijn. Meld daarnaast uw probleem bij uw provider.

Handel in repeaters

Het in de handel brengen van netwerkrepeaters mag alleen als ze voldoen aan Europese regelgeving. Kijk hiervoor bij Apparatuur (handel en bezit).