Storing radiozendamateurs oplossen of melden

U kunt te maken krijgen met storingen. Vaak kunt u deze zelf oplossen. Als dat niet lukt, kunt u een storingsmelding doen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Zelf storingen oplossen

Een van de dingen die u zelf kunt doen om een storing op te lossen, is het plaatsen van een hogere antenne. Als u gebruik maakt van de korte golf kan een magnetische antenne helpen. Weet u waar de storing vandaan komt of weet u wie de eigenaar is van het apparaat dat de storing veroorzaakt? Probeer dan samen een oplossing te zoeken.

Een storingsmelding doen bij RDI

Kunt u de storing niet zelf oplossen? Dan kunt u een storingsmelding doen bij de RDI. Wij controleren dan of (uw eigen) apparatuur aan de eisen voldoet en nemen maatregelen als dat nodig is. 

Melden van repeaterstoringen

Via het e-mailadres repeaterstoringen@rdi.nl kunt u als zendamateur melden waar, wanneer en hoe er intruders op de Nederlandse repeaters worden waargenomen. 

Als zendamateurs tijdens dit intruden vaker op de ingang van een repeater luisteren, kan snel waardevolle informatie worden verzameld over de locatie waar intruders zich bevinden. Met deze informatie kan de RDI een gericht onderzoek doen met een goede kans van slagen. Wangedrag van mede-zendamateurs kan hier ook gemeld worden, maar het is in eerste instantie een taak van de zendamateur zelf om daar iets van te zeggen (sociale controle). 

Op de e-mails vindt geen terugkoppeling plaats. Als een melding aanleiding is om een storingsmelding aan te maken, neemt de RDI contact met de melder op. 

Secundair gebruik

Als secundaire gebruiker van bepaalde frequentiebanden mag u primaire gebruikers niet storen. Bekijk hier het evenementenoverzicht met de beschikbaarheid frequenties en geplande evenementen. Zo weet u wanneer een primaire gebruiker voorgaat.