Graven van een proefsleuf met Klicmelding

Kabels en leidingen

Door het delen van informatie en het maken van afspraken, kunnen graafschades voorkomen worden. Het voorkomen van graafschades is een taak van opdrachtgevers, grondroerders en netbeheerders. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt toezicht op de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). 

Melden en afmelden calamiteit graafwerkzaamheden

Kunnen graafwerkzaamheden niet wachten omdat er persoonlijk letsel of grote schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster. Het afmelden van de calamiteitmelding (inclusief de reden) doet u bij ons.