Melden en afmelden calamiteit graafwerkzaamheden

Kunnen graafwerkzaamheden niet wachten omdat er persoonlijk letsel of grote schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster. Afmelden van de calamiteitenmelding (inclusief de reden) doet u bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). 

Melden calamiteit

Soms is het nodig onmiddellijk te graven. Bijvoorbeeld bij een beschadigde gasleiding met ontsnappend gas, een overstroming door een lekkende waterleiding of een ziekenhuis zonder stroom. U doet dan een calamiteitenmelding bij het Kadaster. De opdrachtgever voor een calamiteitenmelding (een netbeheerder, gemeente of wegbeheerder) beoordeelt via ons toetsingskader calamiteitenmeldingen of er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit. U leest in de ontvangstbevestiging van het Kadaster waar de calamiteit zich afspeelt. Is er een calamiteit in de nabijheid van of met een leiding gevaarlijke inhoud? Dan bent u wettelijk verplicht vóór aanvang van de graafwerkzaamheden contact op te nemen met deze netbeheerder. De beheerder is hiervoor 24/7 telefonisch bereikbaar.

Wanneer een calamiteitenmelding niet nodig is

Is de calamiteit veroorzaakt door graafwerkzaamheden waarvoor al een graafmelding is gedaan, dan mag de gebiedsinformatie hiervan gebruikt worden. Mits de complete gebiedsinformatie aanwezig is op de graaflocatie. Een calamiteitenmelding is dan niet nodig. Neem dan wel nogmaals contact op met de netbeheerder als er een net met gevaarlijke inhoud aanwezig is. Uw werkzaamheden zijn immers gewijzigd waardoor extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Calamiteit afmelden bij ons

Meld een opgeloste calamiteit de eerstvolgende werkdag bij ons af via onderstaand formulier. De opdrachtgever van de graafwerkzaamheden is verantwoordelijk voor deze afmelding. De calamiteitenmelding is niet bedoeld als vervanger voor reguliere graafmeldingen. Daarom beoordelen wij eerst of de calamiteitenmelding terecht was. Gebruikte u de melding onterecht? Dan overtreedt u de WIBON.

Afmelden calamiteit

Voer hier het KLIC nummer in dat door het Kadaster is verstrekt
Wat is het KVK-nummer van de opdrachtgever/netbeheerder?
Dit order-/storingsnummer is bekend bij de opdrachtgever/netbeheerder
Was het doen van een graafmelding ook mogelijk?(verplicht)
Was de calamiteit dusdanig ernstig dat niet kon worden gewacht op de informatie van een reguliere graafmelding
Mogelijke oorzaak calamiteit(verplicht)
Niet in alle gevallen is er een kabel of leidingnet bij een calamiteit betrokken. Denk bijvoorbeeld aan een dijkdoorbraak, een sinkhole in de rijweg en dergelijke. In die gevallen mag de regel “anders” worden aangevinkt door de melder. De melder is dan wel verplicht om een uitgebreide omschrijving van het incident te geven en daarbij de te verwachten impact op de omgeving te vermelden, zodat een snelle beoordeling door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur kan plaatsvinden.
Hoe ernstig was de calamiteit(verplicht)
Ik heb de gegevens naar waarheid ingevuld(verplicht)
Omschrijf in maximaal 30 woorden
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)