Zorgvuldig graven

Gaat u mechanische werkzaamheden verrichten in de ondergrond? Vraag dan bij het Kadaster informatie op over de eventueel aanwezige kabels en of leidingen. U ontvangt dan de gebiedsinformatie. Is deze informatie niet compleet ? Dan mag u niet starten met graven. Ontstaat er toch een graafschade? Meld deze dan direct bij de netbeheerder.

De graafmelding

Doe de graafmelding minimaal 3 en uiterlijk 20 werkdagen voor de start van de graafwerkzaamheden.  Zonder graafmelding mag u niet starten met de graafwerkzaamheden.

Van het Kadaster ontvangt u informatie over de kabels en leidingen in de ondergrond. Deze informatie wordt de gebiedsinformatie (KLIC) genoemd. De gebiedsinformatie moet altijd op de graaflocatie aanwezig zijn.

Deellevering

Het komt voor dat u van het Kadaster niet meteen informatie over alle kabels en leidingen op uw graaflocatie krijgt. Er is dan sprake van een deellevering. De informatie over de overige netten ontvangt u dan later van het Kadaster. Als hier sprake van is, staat dat in de leveringsbrief. Met een deellevering mag u niet starten met graven. Twee werkdagen na het graafbericht moet u alle informatie hebben ontvangen van het Kadaster. Blijft het na deze 2 werkdagen nog steeds bij een deellevering en bestaat er een dringende noodzaak om de graafwerkzaamheden te verrichten? Maak dan een inschatting van wat u nodig heeft om de graafwerkzaamheden zorgvuldig uit te voeren. 

Neem contact op met de netbeheerder

U moet aantoonbaar en objectief voldoende moeite hebben gedaan om de ontbrekende gegevens op te vragen bij de netbeheerder die niet geleverd heeft. Van de netbeheerder wordt verwacht dat zij u helpt om de ontbrekende informatie tijdig in beeld te krijgen. Wij adviseren u om contact op te nemen met de netbeheerder en deze contacten vast te leggen, bijvoorbeeld via een bevestiging per mail. Levert het contact met de netbeheerder niets op? Maak dan een nieuwe inschatting of u veilig kunt graven. Kijk ook welke aanvullende maatregelen daarvoor nodig zijn. Deel altijd alle informatie met uw graafploeg.

Graafschade melden

Heeft u een graafschade gemaakt of is er graafschade aan uw netwerk ontstaan? Dan bent u verplicht om deze direct te melden bij de netbeheerder die het betreft.

Crow 500

De CROW-publicatie 500 benoemt de taken van de graafketen. Dit moet graafschades voorkomen. In de publicatie vindt u informatie over het gehele proces van een project: van initiatieffase tot en met de gebruiksfase. De CROW 500 vormt een belangrijk uitgangspunt voor ons toezichtbeleid.

Help ons de website te verbeteren

Heeft u gevonden wat u zocht? Was deze informatie nuttig voor u? Mist u dingen? We horen graag hoe we onze website kunnen verbeteren.

Feedbackformulier

Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.
Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)