Graafschades onverminderd hoog

De kans op graafschades is in 2020 licht gestegen. Agentschap Telecom concludeert dat de inspanningen van de graafketen de afgelopen vijf jaar zorgden voor een stabilisatie in de kans op graafschade, maar dat er geen sprake is van een trendbreuk. Deze conclusie is gebaseerd op basis van de cijfers zoals die door de netbeheerders gerapporteerd zijn.

Daarom gaat de toezichthouder op korte termijn met de wetgever en het Kabel en Leiding Overleg (KLO, vertegenwoordiger van de graafketen) in gesprek. Doel is te onderzoeken welke blokkades de trendbreuk tegenhouden. Ook zullen de uitgangspunten die moeten leiden tot een zorgvuldig graafproces herijkt worden.

De gepubliceerde infographic met graafschadecijfers laat zien dat het aantal graafschades in 2020 met ruim 10% gestegen is. Het aantal graafbewegingen is met ruim 7% toegenomen (totaal 768.790 graafbewegingen). De geschatte directe maatschappelijke kosten bedroegen € 38,4 mln. De graafketen krijgt de tijd tot 1 januari 2022 om te voldoen aan de eigen normen om zorgvuldig te graven die zijn vastgelegd in de CROW500. Het belang om zorgvuldig te graven neemt alleen maar toe. De komende jaren zal het aantal graafbewegingen stijgen vanwege de maatregelen voor de energietransitie, de klimaatadaptatie en verdere verglazing voor de uitrol van 5G.