Beeld: ©Shutterstock

Apparatuur (handel en bezit)

Elektrische, elektronische of radioapparaten die u op de markt brengt of verhandelt, moeten voldoen aan Europese richtlijnen. Het is belangrijk dat u weet wat uw verplichtingen zijn als producent, importeur, distributeur of retailer.

Europese richtlijnen

De Electromagnetic Compatibility-richtlijn (EMC) en Radio Equipment Directive (RED), ofwel Radioapparatenrichtlijn, stellen eisen op het gebied van gezondheid, elektrische veiligheid en storingsgevoeligheid. Apparaten die aan al deze eisen voldoen, krijgen een CE-markering. In Europa mogen alleen producten met CE-markering verkocht worden.

Bovengenoemde richtlijnen stellen nog geen eisen aan de veiligheid van IoT-apparaten (Internet of Things-apparaten). Mede door de inspanningen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), geldt de RED vanaf 1 augustus 2025 óók voor digitale veiligheidseisen aan IoT-apparaten. 

Als producent of importeur en distributeur of retailer van elektrische, elektronische of radioapparaten heeft u dus verplichtingen.

Meer uitleg van de Europese commissie