Producenten en importeurs

Als producent of importeur van elektrische, elektronische of radioapparaten moet u ervoor zorgen dat uw producten voldoen aan de Europese richtlijnen: de EMC-richtlijn en Radio Equipment Directive (RED). Als een apparaat niet aan die eisen voldoet , is het illegaal om dit te produceren of verhandelen.

Wanneer bent u producent, fabrikant of importeur?

  • U bent producent of fabrikant als u een product maakt of als u aan een bestaand product uw eigen merk geeft.
  • U bent importeur als u een product koopt van een andere partij, afkomstig van buiten de EU (bijvoorbeeld uit China), en u het product binnen de Europese Economische Ruimte verkoopt.

Wat zijn uw verantwoordelijkheden als producent/fabrikant?

Als producent of fabrikant zorgt u ervoor dat:

Apparatuur testen of laten testen

Om te controleren of uw producten aan de EMC-richtlijn en Radio Equipment Directive (RED) voldoen, moeten ze getest worden. U mag de apparatuur zelf testen of dit uitbesteden. Bij het testen maakt u gebruik van geharmoniseerde normen. Kijk op de EU-website voor de normen. Ga ook na of een apparaat wel in Europa gebruikt mag worden. Als het apparaat niet in Europa gebruikt mag worden, mag het soms wel verhandeld worden. Op het apparaat of de verpakking moet dan vermeld worden dat het apparaat niet binnen de EU gebruikt mag worden.

IoT-apparaten en de RED

Vanaf 1 augustus 2024 geldt de RED ook voor IoT-apparatuur (Internet of Things-apparatuur). Tot en met 30 september 2023 worden standaarden vastgelegd per productcategorie in de Standardisation Request. In deze standaarden kunt u als fabrikant cybereisen vinden waaraan uw IoT-apparaten vanaf 1 augustus 2024 moeten voldoen.

U kunt nu al diverse standaarden toepassen om IoT-apparatuur een betere cybersecurity te geven:

  • Draft Standardisation Request
  • Thuisgebruik: De draft ETSI 303 645 consumenten/ervaringen IoT Testlab
  • Industrieel IIoT: IEC 64233

Ook kunt hulp inschakelen van een Notified Body voor het op de markt brengen van uw IoT-apparatuur conform de cybereisen.

Wat zijn uw verantwoordelijkheden als importeur?

Als importeur controleert u of de fabrikant heeft voldaan aan bovenstaande eisen.

Wat zijn de gevolgen bij overtredingen?

Uitleg over wat er gebeurt als regels worden overtreden vindt u bij toezicht en handhaving.