Apparaten beoordelen door notified bodies

Een apparaat mag pas in de handel worden gebracht als het voldoet aan de Europese richtlijnen. Meestal kan met geharmoniseerde normen zelfstandig (met hulp van een meetinstituut) worden bepaald of een apparaat daaraan voldoet. Soms is het nodig een onafhankelijk oordeel te krijgen. Dat doet een notified body. Dit proces wordt overeenstemmingsbeoordeling genoemd. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt toezicht op deze instanties en controleert of ze de voorgeschreven procedures goed uitvoeren.

RED EMC 
Overzicht notified bodies in Nederland
DEKRA Certification B.V. +
Kiwa Nederland B.V. + +

Instanties (notified bodies) in andere EU-landen

U kunt ook een notified body inschakelen in een ander EU-land, of een land waarmee de EU een verdrag voor wederzijdse erkenning (MRA) heeft. Bekijk een overzicht van instanties op de EU-pagina.

Verschil test- en meetinstituut en notified body

Het is niet altijd nodig of verplicht om een notified body te gebruiken. Als u de conformiteit van het product volledig kunt aantonen met geharmoniseerde normen kunt u ook test- en meetinstituten benaderen.  Heeft u toch de diensten van een notified body nodig? Dan is het goed om te weten dat u ook de diensten van een notified body buiten Nederland mag gebruiken, zolang deze maar erkend is voor het onderwerp dat zij onderzoeken.