Toezicht en handhaving bij handel en apparatuur

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt toezicht op de handel in apparatuur. Daarbij richten wij ons op producenten, importeursdistributeurs en retailers. Als blijkt dat de regels worden overtreden, kunnen we maatregelen nemen om te zorgen dat de situatie wordt gecorrigeerd.

Veel van onze onderzoeken beginnen met een vordering om informatie. U bent verplicht om aan deze vordering mee te werken. Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om informatie te verschaffen of documenten aan ons te verstrekken. Ook kunnen wij uw bedrijfslocatie bezoeken en monsters nemen van apparatuur.

Tijdens het onderzoek

Een inspecteur houdt u tijdens het onderzoek op de hoogte van de voortgang. Als de inspecteur vermoedt dat er sprake is van een overtreding, zal hij u de cautie geven. Hij deelt u dan mee dat u niet verplicht bent om zijn vragen te beantwoorden. Een inspecteur kan zich altijd legitimeren zodat u weet met wie u te maken heeft.

Soms zelf op te lossen, soms een sanctie

Wanneer blijkt dat er een overtreding is begaan, bijvoorbeeld omdat een apparaat niet voldoet aan de gestelde eisen, dan kan de RDI maatregelen nemen. Dit kunnen bestraffende maatregelen zijn zoals een boete, maar ook reparerende maatregelen zoals de verplichting om een terugroepactie uit te voeren of een verkoopverbod. Eerst kijken wij wat u zelf en hopelijk vrijwillig wil en kunt voordat formele maatregelen opgelegd worden. Wilt u niet meewerken, dan volgen in bepaalde gevallen maatregelen zoals een last onder dwangsom.