Verklaring van overeenstemming

Een Declaration of Conformity (verklaring van overeenstemming) of kortweg DoC is een verklaring bij een apparaat waarop wordt aangegeven dat het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen. Een DoC is daarmee letterlijk het paspoort naar de markt. De fabrikant of de importeur in de Europese Unie is verantwoordelijk dat de DoC wordt opgesteld.

Wat moet in de DoC staan

Een verklaring van overeenstemming toont aan dat uw product voldoet aan alle eisen. Voor een product gelden soms meerdere eisen. Zo kunnen eisen uit de Radioapparatenrichtlijn (RED) en EMC-richtlijn vandaan komen, maar soms zijn ook eisen uit bijvoorbeeld de laagspanningsrichtlijn (LVD) of afvalproductenrichtlijn (ROHS) van toepassing. U hoeft niet voor elke richtlijn een aparte verklaring op te stellen, als u in de verklaring maar laat zien hoe u aan de richtlijn(en) voldoet.

Let op: Een certificaat van uw test- of meetinstituut is niet hetzelfde als een DoC. Een DoC tekent u als fabrikant zelf.

Voldoet uw apparaat en heeft u de CE-markering aangebracht? Met de DoC als laatste stap bent u klaar om het product in de handel te brengen.

Voorbeelden van verklaringen vindt u in bijlage V (volledige versie) en VI (verkorte versie) van de RED-richtlijn en in bijlage IV van de EMC-richtlijn. U vindt ook een voorbeeld van een verklaring van overeenstemming van de EMC-richtlijn onder documenten.