Handen schudden voor een scherm met daarop eIDAS
Beeld: Jan Buwalda fotografie

Elektronische vertrouwensdiensten

Elektronische vertrouwensdiensten zijn diensten die het vertrouwen in online transacties bij bedrijven en consumenten vergroten. Hiervoor geldt een Europees overheidsbesluit, de eIDAS verordening. Zo kunt u veilig online diensten afnemen of zaken met de overheid regelen. Binnen Nederland en binnen de Europese Unie (EU). Ook regelt eIDAS het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de EU. Zo wordt het gemakkelijker om online en over de grens zaken te doen.

Toezicht op vertrouwensdiensten

Dienstverleners kunnen zich kwalificeren voor het verlenen van vertrouwensdiensten. Daartoe moet aan bijzondere eisen van de eIDAS verordening worden voldaan. Lees meer over hoe u een kwalificatie aanvraagt.

Toezicht op gekwalificeerde vertrouwensdiensten vindt continu plaats. Vanaf de aanvraag van de registratie voor kwalificatie, gedurende de periode van het aanbieden van de dienst, tot en met de periode na afloop van de dienst. Bij niet-gekwalificeerde aanbieders vindt het toezicht met name plaats naar aanleiding van klachten, incidenten of verstoringen in de markt van de vertrouwensdienstverlening.

Voor het toezicht op verleners van vertrouwensdiensten die zijn toegetreden tot PKIoverheid hebben De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Logius een samenwerkingsprotocol gesloten.

Toezicht op niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten

De eisen van de eIDAS verordening zijn ook op niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten van toepassing. Verleners van niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan. Zo bent u onder andere verplicht incidenten met een significante impact te melden. Daarnaast wordt van u als dienstverlener verwacht dat u invulling geeft aan een wettelijke zorgplicht om digitaal weerbaar te zijn.

Voor nadere informatie en uitleg over de eisen aan niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten en ondersteuning bij  de invulling van zorgplicht en meldplicht kunnen verleners van niet-gekwalificeerde terecht bij de RDI.

Het toezicht op niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten vindt achteraf plaats, naar aanleiding van meldingen of signalen over mogelijke problemen of incidenten.