Soorten elektronische vertrouwensdiensten

Elektronische vertrouwensdiensten zijn diensten die het vertrouwen in online transacties bij bedrijven en consumenten vergroten. Hiervoor geldt een Europees overheidsbesluit, de eIDAS verordening. Zo kunt u veilig online diensten afnemen of zaken met de overheid regelen. Binnen Nederland en binnen de Europese Unie (EU). Ook regelt eIDAS het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de EU. Zo wordt het gemakkelijker om online en over de grens zaken te doen. Hieronder vindt u een overzicht van vertrouwensdiensten.

Certificaat voor elektronische handtekeningen

Denk hierbij aan zaken waarbij u een handtekening op een document moet plaatsen. U kunt dit elektronisch afhandelen en bijvoorbeeld formeel uw e-mails ondertekenen.

Certificaat voor elektronische zegels

U ontvangt bijvoorbeeld van uw bank of uw verzekeringsmaatschappij een digitaal document met een echtheidszegel. U kunt er dan op vertrouwen dat dit document afkomstig is van deze partij.

Elektronische tijdstempels

Een tijdstempel geeft met zekerheid de datum en tijd aan waarop een document is gemaakt. Dit kan belangrijk zijn bij processen waaraan tijdslimieten zijn verbonden voor het indienen van stukken en aanvragen. Aanbestedingsprocedures, subsidieaanvragen en belastingaangiftes zijn hier voorbeelden van.

Elektronisch aangetekend bezorgen

Elektronisch aangetekend bezorgen (aangetekende e-mail) geeft u bewijs van het verzenden van elektronische gegevens en de ontvangst daarvan. De verzonden gegevens zijn beschermd tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging en onbevoegde wijziging.

Certificaat voor authenticatie van een website

Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u zich op de gewenste website bevindt en niet op een namaaksite. U ziet dit aan het slotje in de linkerbovenhoek van de browser. Vaak in combinatie met de groene kleur van de adresbalk. Websitecertificaten worden veel gebruikt als bron van vertrouwen in websites. Denk aan internetbankieren, overheidswebsites en webwinkels.

Validatie van gekwalificeerde elektronische handtekeningen

Een dienst die op een betrouwbare manier kan vaststellen of een document voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening en of deze elektronische handtekening in het verleden op een geldige manier is gezet.

Validatie van gekwalificeerde elektronische zegels

Een dienst die op een betrouwbare manier kan vaststellen of een document voorzien is van een gekwalificeerde elektronische zegel en of deze elektronische zegel in het verleden op een geldige manier is gezet.

Bewaren van gekwalificeerde elektronische handtekeningen

Een dienst die elektronisch getekende documenten zodanig bewaart dat de betrouwbaarheid voor vele jaren is gewaarborgd. Ook als het middel waarmee de handtekening in het verleden is gezet in de toekomst niet meer in gebruik zou zijn.

Bewaren van gekwalificeerde elektronische zegels

Een dienst die elektronisch verzegelde documenten zodanig bewaart dat de betrouwbaarheid voor vele jaren is gewaarborgd. Ook als het middel waarmee het zegel in het verleden is gezet in de toekomst niet meer in gebruik zou zijn.

Verschil tussen gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten

Bij vertrouwensdiensten wordt onderscheid gemaakt tussen gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde diensten. Aan het aanbieden van gekwalificeerde vertrouwensdiensten worden onder de eIDAS-verordening zwaardere eisen gesteld dan aan niet-gekwalificeerde diensten. Gekwalificeerde dienstverlening biedt daarom extra garanties. Gekwalificeerde aanbieders worden, na een positieve beoordeling, geregistreerd door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en op de Nederlandse vertrouwenslijst geplaatst. Voor afnemers van de diensten moet duidelijk zijn welk betrouwbaarheidsniveau een dienst heeft. Bij sommige vormen van elektronische transacties wordt een gekwalificeerde vertrouwensdienst verplicht gesteld door de ontvangende partij.