Melden van veiligheidsinbreuk op elektronische vertrouwensdiensten

Als aanbieder van een vertrouwensdienst aan het publiek moet u een veiligheidsinbreuk of integriteitsverlies zo snel mogelijk melden. Uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking.

Melden via e-mail

Als u een veiligheidsinbreuk of integriteitsverlies vermoedt met aanzienlijke gevolgen voor de vertrouwensdienst die u aanbiedt, neem dan binnen 24 uur na ontdekking contact op met het meldloket via tsp@rdi.nl. U mag uw mail aan ons versleutelen met PGP (GPG).

Telefonisch melden

Indien u om technische redenen niet kunt mailen, kunt u via 088 - 041 63 00 een melding doen (24 uur per dag bereikbaar).

Instanties die u moet inlichten bij een veiligheidsbreuk

Waar passend moet u ook het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten. Wij kunnen ook namens u een melding doorzetten.

Meldingsformulier aanvragen

Heeft u geen veiligheidsinbreuk of integriteitsverlies te melden, maar wilt u over het gestandaardiseerde meldingsformulier beschikken? Neem hiervoor contact op via tsp@rdi.nl.