Wifi

Het gebruik van draadloze communicatie (wifi) voor netwerken thuis of in bedrijfsgebouwen is vergunningsvrij als u gebruikmaakt van daarvoor bestemde frequenties en als u voldoet aan de gebruiksvoorwaarden. Als u problemen heeft met wifi, dan kunt u het beste contact opnemen met uw provider.

Voorwaarden vergunningsvrij gebruik wifi

Wifi kan vergunningsvrij worden gebruikt in de frequentiebanden 1875 – 1879,9 MHz en 1875 – 1879,8 MHz. Wilt u meer weten over de voorwaarden voor vergunningsvrij gebruik van wifi binnen de aangewezen frequentiebanden, bekijk dan de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015 (bijlage 2 behorend bij artikel 2, lid 2, onder d).

Alternatieven voor wifi

Power Line Communication (PLC), oftewel communicatie via het stroomnet, is sterk in opkomst. De technologie bestaat uit zend- en ontvangstapparaatjes die u in het stopcontact steekt.

LiFi (Light Fidelity) is een optie voor de toekomst. Bij LiFi krijgt u internet via led-verlichting. Lees meer hierover in het artikel LiFi de nieuwe wifi in ons magazine Ontwikkelingen in de ether.