Wifi

Het gebruik van draadloze communicatie (wifi) voor netwerken thuis of in bedrijfsgebouwen is vergunningsvrij als u gebruikmaakt van daarvoor bestemde frequenties en als u voldoet aan de gebruiksvoorwaarden. Als u problemen heeft met wifi, dan kunt u het beste contact opnemen met uw provider.

Voorwaarden vergunningsvrij gebruik wifi

De voorwaarden voor het vergunningsvrij gebruik van de frequentieruimte staan in de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015.

Alternatieven voor wifi

Power Line Communication (PLC), oftewel communicatie via het stroomnet, is sterk in opkomst. De technologie bestaat uit zend- en ontvangstapparaatjes die u in het stopcontact steekt.

LiFi (Light Fidelity) is een optie voor de toekomst. Bij LiFi krijgt u internet via led-verlichting. Lees meer hierover in het artikel LiFi de nieuwe wifi in ons magazine Ontwikkelingen in de ether.