Vergunningvrij frequentiegebruik

In Nederland kunt u een aantal frequenties en apparaten vergunningvrij gebruiken. Daarvoor geldt geen meldings- of registratieplicht. Bijvoorbeeld wifi, babyfoons, afstandsbedieningen voor autosloten, draadloze weerstations, de meeste drones en Bluetooth werken op deze frequenties. In het algemeen gaat het om apparatuur met beperkte zendvermogens, waarmee u korte afstanden overbrugt.

Zakelijk en privégebruik

Vergunningvrij frequentiegebruik mag zowel privé als zakelijk plaatsvinden. Ook mag u frequenties gebruiken voor commerciële dienstverlening aan derden. Bij gebruik in een professionele omgeving adviseren wij u een goede risicoanalyse te maken, als de radiotoepassing door storing of stroomuitval niet meer betrouwbaar werkt. Bijvoorbeeld bij de aansturing van bouwkranen of deuropeners van ambulances of brandweercentrales. U moet namelijk vaak medegebruik accepteren en heeft geen garantie op storingsvrij gebruik.

Voorwaarden

In de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht 2015 leest u meer over de voorwaarden en eisen voor het gebruik van vergunningvrije frequentieruimte. Ook staat in de regeling welke frequenties u vergunningvrij mag gebruiken.

Storing oplossen

Vergunningvrije toepassingen maken meestal gebruik van gedeelde frequentiebanden. Omdat deze frequenties openbaar zijn, kan wel storing optreden wanneer meerdere apparaten dezelfde frequentieband gebruiken.

Er zijn wel verschillende manieren om de storingen tussen draadloze apparaten op te lossen, zoals te zorgen voor voldoende afstand, de CE-markering te checken, en te ontdekken welk apparaat stoort.

Heeft u last van storing op deze apparatuur en kunt deze niet zelf verhelpen? Neem dan contact op met de leverancier. Hij is verantwoordelijk voor een juiste werking van de apparaten. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) verricht voor deze apparatuur geen storingsonderzoek. Dat doen we alleen voor apparatuur waarvoor een vergunning of registratie nodig is.