Serious game

Geen internet, wat nu?

Een stroomstoring, uitval van telefonie en internet én onrust binnen de gemeente. Het recept voor een flinke crisis. Gelukkig komen dit soort scenario’s zelden voor. Toch oefenen hulpdiensten regelmatig vergelijkbare crises. Om ervaring op te doen bij de bestrijding van rampen en lessen te kunnen trekken. Maar zijn gemeenten voorbereid op uitval van telecom en IT? Weten gemeentemedewerkers wat er gebeurt als telefonie en internet in het gemeentehuis volledig lam ligt? Als computers langdurig op zwart staan, een paspoortaanvraag of een sterfgeval niet meer verwerkt kan worden in de basisadministratie, klachten niet kunnen worden afgehandeld en de buitendienst mobiel niet meer bereikbaar is? De impact op de interne organisatie kan enorm zijn.

Oefenen in eigen organisatie

Om gemeenten inzicht te geven in de gevolgen van uitval van telecom en IT in de eigen organisatie, ontwikkelde de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) in samenwerking met de Informatiebeveiligingsdienst (onderdeel van Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een serious game telekwetsbaarheid. De serious game is gericht op de ernst en bedreigingen voor de telecom infrastructuur. Door de game te spelen krijgt een gemeente inzicht in wat uitval van telecom of IT betekent voor hun eigen organisatie.

De game spelen?

Wilt u de game in uw organisatie spelen? Op de website van de Informatiebeveiligingsdienst leest u meer over de game en kunt u het spelmateriaal inclusief handreikingen en draaiboek downloaden.