Telecommunicatiewet

De Telecommunicatiewet ligt ten grondslag aan een groot deel van het werk van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Verdeling van frequentieruimte

De RDI zorgt voor de uitvoering van en het toezicht op verschillende onderdelen van de Telecommunicatiewet. Denk hierbij aan het verlenen van frequentieruimte voor mobiele communicatie (5G), radio en televisie, de luchtvaart en maritiem, maar ook aan de politie en andere overheidsorganen. Het frequentiespectrum is beperkt. Daarom is op grond van de Telecommunicatiewet een Nationaal Frequentieplan opgesteld. Dit is het bestemmingsplan van het frequentiespectrum dat onder meer bepaalt hoe frequentieruimte moet worden verdeeld. Hieruit volgt bijvoorbeeld dat voor het uitzenden van FM-radio een vergunning is vereist, terwijl voor het gebruik van een radio om naar dergelijke uitzendingen te luisteren geen eisen aan het frequentiegebruik zijn gesteld.

Wanneer het aantal frequentievergunningen voor commerciële toepassingen schaars zijn, worden deze geveild op grond van de Telecommunicatiewet. Een voorbeeld is de Multibandveiling uit 2020, waarmee vergunningen voor mobiele communicatie (5G) zijn verdeeld. Aan de vergunningen kunnen voorschriften worden verbonden, zodat de schaarse frequentieruimte optimaal wordt gebruikt. Wanneer vergunninghouders hier vervolgens niet aan voldoen, kan een sanctie worden opgelegd.

Antenneregister

Om te zorgen voor een vrijelijke en transparante informatievoorziening over antennes in de leefomgeving van burgers, is op grond van de Telecommunicatiewet een antenneregister in het leven geroepen. In het antenneregister kunnen mensen bijvoorbeeld zien waar omroepzenders of 5G-antennes staan.

Overige werkzaamheden

Verder houdt de RDI zich onder andere bezig met bepalingen uit de Telecommunicatiewet over:

  • het gebruik en het in de handel brengen van radioapparaten (apparaten die gebruik maken van wifi of andere frequenties)
  • passend gebruik van verkeers- en locatiegegevens van gebruikers van elektronische communicatienetwerken en -diensten
  • de verplichtingen voor aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten om hun netwerken en diensten passend te beveiligen tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen
  • het voldoen aan de verplichting om een elektronisch communicatienetwerk aftapbaar te maken voor bijvoorbeeld de politie en de veiligheidsdienst