Regels antenneregister

Om te kunnen bellen, appen en naar de radio te luisteren, maken we gebruik van frequenties. Om dit frequentiegebruik mogelijk te maken, staan in Nederland antennes. Volgens de Telecommunicatiewet houdt de minister hiervoor een openbaar antenneregister met daarin gegevens betreffende antenne-opstelpunten, antennesystemen en antennes. Dit doet het Antennebureau. De gegevens die hierin volgens het Frequentiebesluit 2013 moeten zijn opgenomen, zijn:

  • de locatie van de antenne-installatie;
  • de toepassing van de antenne;
  • de hoogte van de antenne;
  • de frequentie van de gebruikte toepassing;
  • de hoofdstraalrichting van de antenne;
  • het zendvermogen van de antenne in de hoofdstraalrichting;
  • de datum van ingebruikname van de antenne.

Voor antennes van geregistreerde radiozendamateurs worden enkel de locatie van de antenne-installatie en het type registratie in het register opgenomen.