Nationaal Frequentieplan en -register

Het totale frequentiegebruik ligt vast in het Nationaal Frequentieplan (NFP). De uitgangspunten staan in de nota Frequentiebeleid.

Nationaal Frequentieplan

Het Nationaal Frequentieplan (NFP) geeft per frequentieband aan voor welk soort gebruik de band bestemd is. Zo zijn er banden speciaal bedoeld voor mobiele telefonie en internet, radio- en televisie-uitzendingen, luchtverkeersleiding, enzovoorts. Door de grote vraag naar frequenties voor draadloze technieken moet er zo efficiënt mogelijk worden omgegaan met de beschikbare frequentieruimte. Het NFP brengt al het gebruik daarom overzichtelijk in beeld.

Het NFP wordt samengesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in nauwe afstemming met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Nota Frequentiebeleid

De Nota Frequentiebeleid 2016 bevat de algemene doelstelling en uitgangspunten voor het frequentiebeleid, dat wil zeggen voor het bestemmen, verdelen en het gebruik van frequentieruimte voor de komende periode.

Nationaal Frequentieregister

Voor aanvullende informatie over de indeling van het frequentiespectrum volgens het Nationaal Frequentieplan (NFP) kunt u contact opnemen met de RDI via info@rdi.nl onder vermelding Nationaal Frequentieregister.

U kunt vragen stellen welke type radiodienst en bestemmingen er in frequentiebanden zijn. Tevens is voor een groot aantal banden, onder andere de banden waarin vergunningsvrije toepassingen zijn toegestaan, de gebruiksparameters opvraagbaar. Denk aan bandbreedte, kanaalindeling, het uitgezonden vermogen en de bezettingsgraad. Ook kan informatie over vergunningen die verleend zijn via een veiling of een vergelijkende toets worden opgevraagd.