Dekkings- en snelheidsverplichting

Nederland beschikt over drie mobiele netwerken die tot de wereldtop behoren. Toch zijn er nog een paar plekken in ons land (met name in het buitengebied) waar de mobiele dekking en snelheid beter kan. Om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland gebruik kan maken van goede en snelle mobiele communicatie, geldt per juli 2022 een dekkings- en snelheidsverplichting. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) controleert of de mobiele netwerkoperators hieraan voldoen.

Uitleg dekkings- en snelheidsverplichting

De drie mobiele netwerken in ons land zijn van de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. De dekkings- en snelheidsverplichting (afgekort DSV) houdt in dat de mobiele netwerkoperators in elke Nederlandse gemeente ten minste 98% van het grondgebied moeten voorzien van mobiele dekking. Daarnaast moet het mobiele internet een minimale snelheid van 8 megabit per seconde (Mbps) hebben. In 2026 moet de minimumsnelheid 10 Mbps zijn. De dekkings- en snelheidsverplichting geldt alleen buitenshuis.

Toezicht op de verplichting

Wij controleren of de mobiele netwerkoperators aan de dekkings- en snelheidsverplichting voldoen door jaarlijks in meerdere gemeenten te meten. Tijdens zo’n meting rijden onze inspecteurs met een auto een willekeurige route in de betreffende gemeente. In een dakkoffer op de auto bevinden zich drie mobiele telefoons, die verbonden zijn met het netwerk van elke mobiele netwerkoperator. De telefoons voeren over de hele route continu downloads uit. Het aantal geslaagde downloads bepaalt of de mobiele netwerkoperator aan de dekkings- en snelheidsverplichting voldoet.

De RDI heeft niet de capaciteit om in elke gemeente te meten: hier maken wij onderbouwde keuzes in. Die keuzes baseren we op verschillende informatie- en databronnen.

Meetresultaten

In de tabel hieronder ziet u de resultaten van uitgevoerde controlemetingen. De tabel vullen we regelmatig aan met nieuwe resultaten. De meetresultaten zijn een objectieve weergave van de mobiele dekking in een gemeente, maar blijven een momentopname. De resultaten kunnen verschillen van uw persoonlijke beleving. Dit heeft er mee te maken dat:

  • mensen regelmatig binnenshuis een mindere mobiele dekking ervaren, terwijl de dekkings- en snelheidsverplichting buitenshuis geldt;
  • mobiele dekking afhankelijk is van weers- en seizoensinvloeden. Maar ook van het gebruikte toestel, de manier van dragen van het toestel, het abonnementstype en het andere (data)verkeer op het netwerk;
  • de mobiele operators niet in de hele gemeente dekking en capaciteit hoeven aan te bieden. De dekkings- en snelheidsverplichting geldt voor 98% van het grondgebied van de gemeente. Natura 2000-gebieden en buitenwateren zijn van de verplichting uitgesloten; 
  • in een (deel van de) gemeente mogelijk een tijdelijke ontheffing van de dekkings- en snelheidsverplichting geldt vanwege een situatie van overmacht.
Overzicht meetresultaten
Meting Datum Gemeente Resultaat
1 21 september 2022 Bunschoten

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

2 28 september 2022 Westerveld

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

3 6 oktober 2022 Twenterand

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

4 20 oktober 2022 De Fryske Marren

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

5 8 november 2022 IJsselstein

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

6 23 november 2022 Heumen

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

7 7 december 2022 Veenendaal

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

8 13 december 2022 Wijchen

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

9 16 maart 2023 Dantumadiel

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

10 13 april 2023 Dalfsen

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

11 3 mei 2023 Coevorden

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

12 9 mei 2023 Raalte

KPN: voldoet

T-Mobile: voldoet

VodafoneZiggo: voldoet

Meetrapport opvragen

Wilt u een gedetailleerd meetrapport van een specifieke gemeente ontvangen? Stuur hiervoor een mail naar dsv@rdi.nl.

Veelgestelde vragen dekkings- en snelheidsverplichting