Tijdelijke ontheffing dekkings- en snelheidsverplichting

Sinds eind juli 2022 geldt voor de vergunningen voor mobiele communicatie in de 700 MHz-band buitenshuis een dekkingseis en snelheidsverplichting. Dit betekent dat mobiele operators ervoor moeten zorgen dat tenminste 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente buitenshuis mobiele dekking heeft met een minimumsnelheid van 8 Megabit per seconde (Mbps). In 2026 moet deze minimumsnelheid 10 Mbps zijn.

De dekkings- en snelheidsverplichting staat in de 700 MHz-vergunningen van KPN, Odido en VodafoneZiggo. Kan één van deze vergunninghouders door overmacht niet aan de dekkings- en snelheidsverplichting voldoen? Dan kan de telecomaanbieder een wijziging van zijn vergunning aanvragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Het gaat altijd om een ontheffing van maximaal 1 jaar en voor een afgebakend gebied. Het doel van de verplichting is namelijk een goede mobiele dekking met een minimale datasnelheid in elke gemeente.

Hieronder vindt u een overzicht van mobiele operators aan wie een ontheffing is verleend voor de onderstaande gemeenten.
Aanvrager Gemeente Gewijzigd dekkingspercentage Duur ontheffing
1 KPN B.V. Berg en Dal 97,5 % max. 12 maanden
2 KPN B.V. Gemert-Bakel 97,5 % max. 6 maanden
3 KPN B.V. Reusel-De Mierden 97,5 % max. 12 maanden
4 Vodafone Libertel B.V. Baarle-Nassau 96,66 % max. 12 maanden
5 Vodafone Libertel B.V. Dinkelland 97,5 % max. 12 maanden
6 Vodafone Libertel B.V. Gooise Meren 97,5 % max. 6 maanden
7 Vodafone Libertel B.V. Lingewaard 97,5 % max. 12 maanden
8 Vodafone Libertel B.V. Ommen 97,5 % max. 12 maanden

In de ontheffing wordt het afgebakende probleemgebied uitgezonderd van de dekkingseis en de snelheidsverplichting. Voor het overige gedeelte binnen de gemeente wordt het oorspronkelijke dekkingspercentage van 98% naar beneden bijgesteld naar het hierboven vermelde dekkingspercentage.

In de bijlage vindt u de uitleg en de dekkingspercentages. Het wijzigingsbesluit is in de Staatscourant gepubliceerd.

Toezicht op de verplichtingen

Wij doen onderzoek naar de naleving van de eisen. Dat gebeurt via steekproefmetingen in het veld. Wij voeren de metingen uit volgens het meetprotocol dat speciaal voor dit doel is opgesteld. Voldoet een telecomaanbieder niet aan de vergunningsvoorwaarden? Dan interveniëren wij volgens het Toezichtkader Mobiele Communicatie.