Aanvraagformulier vergunning relaisstation of bakenstation radiozendamateurs

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het gebruik van een relais- of bakenstation. Meer informatie over deze vergunningen leest u in de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs.