Radiozendamateur worden

Als u radiozendamateur wilt worden, moet u eerst examen doen. Dit examen toetst of u genoeg weet over de (internationale) regels en hoe u de radiozendapparatuur op de juiste manier gebruikt. Uw frequentiegebruik mag namelijk het radioverkeer van bijvoorbeeld de luchtvaart of  hulpdiensten niet storen. Als u geslaagd bent, moet u zich registreren bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Daarna mag u beginnen met uitzenden.

Callsign

Iedere zendamateur heeft een callsign (ook wel radioroepnaam). Met deze callsign bent u te identificeren. Uw callsign bestaat uit letters en een cijfer. In het callbook (de roepletterlijst) kunt u kijken of een roepletter al in gebruik is.

Gebruikersbepalingen en regelingen

Voorschriften die aan het gebruik van de frequentieruimte door radiozendamateurs zijn verbonden leest u in de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht.

Met een wijziging van de Regeling op 17 juni 2021 zijn voor radiozendamateurs met een beperkte licentie (Novice) een aantal banden verruimd. Zo krijgen zij meer frequentieruimte en extra vermogen. Ook de minimumleeftijd voor het afleggen van een Full en Novice examen is geschrapt.

Radiozendamateurs in Nederland

Radiozendamateurs in Nederland leggen met hun radiozenders contact met andere zendamateurs in Nederland, ergens anders op de wereld of zelfs in de ruimte. Hiervoor gebruiken ze apparatuur die ze zelf bouwen of kopen. Ook experimenteert een zendamateur met radiozendapparatuur en met antennes. De zendamateur doet dit vanuit persoonlijke interesse voor radiocommunicatie en radiotechniek. Zulke experimenten stonden ruim 100 jaar geleden aan de basis van de ontwikkeling van radio- en telecommunicatie. Nederland heeft verschillende verenigingen voor radiozendamateurs, zoals VERON en VRZA.

Radiozendamateurs in het buitenland

Neemt u uw zendapparatuur mee naar het buitenland? Bereid u dan goed voor. De regels verschillen namelijk per land. Als u voor korte tijd naar het buitenland gaat (tot  60 dagen) dan hoeft u in de meeste Europese landen (CEPT) geen vergunning aan te vragen. Uw Radio Amateur Station License is dan meestal genoeg. Als u voor langere tijd naar het buitenland gaat, moet u wel een vergunning aanvragen. Soms moet u een HAREC of Novice certificaat hebben. Met het aanvraagformulier Certificaat amateurexamen radiozendamateurs kunt u dit certificaat bij de RDI aanvragen. Meer informatie kunt u krijgen via de website van de autoriteit van het land waar u heen gaat. Uitgebreidere informatie over de regels in Europa vindt u op de website van CEPT.