Lokale digitale radio (tijdelijke verdeling)

Voor de tijdelijke verdeling van frequentieruimte in laag 6 voor lokale digitale radio-omroep (DAB+) kunt u een vergunning aanvragen.

Aanvragen vergunning

Lokale publieke of commerciële omroepen kunnen voor 22 allotments, die samen een deel van Nederland bedekken, een vergunning aanvragen. Per allotment kunnen 12 vergunningen worden verleend. Een vergunning is geldig tot en met 31 augustus 2024.

Wilt u een vergunning aanvragen? Stuur uw aanvraag per e-mail naar info@rdi.nl.

Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Wij behandelen de aanvragen in beginsel op volgorde van binnenkomst. Alleen volledig ingevulde aanvragen tellen mee in het bepalen van de volgorde van de aanvragen. Bij de aanvraag dient u een toestemming of aanwijzing van het Commissariaat voor de Media op naam van de aanvrager mee te sturen. Laat de aanvraag altijd ondertekenen door een daartoe bevoegd persoon/personen.

Vergunningen lokale digitale radio

De vergunninghouders per allotment kunt u vinden in Overzicht met vergunninghouders lokale digitale radio.

Tarieven voor de vergunning

Voor de verlening van de vergunning en voor het toezicht brengen wij kosten in rekening.