Vraag en antwoord: Laag 6 voor lokale digitale radio-omroep

Wie kan een vergunning aanvragen?

Alleen rechtspersonen (die in het bezit zijn van een geldige aanwijzing of toestemming van het Commissariaat voor de Media) kunnen een vergunning aanvragen. Let op dat u uw statutaire naam juist invult.

Lokale publieke omroepen moeten daarnaast ook een FM-vergunning hebben.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Vul het aanvraagformulier volledig en juist in en voeg de verplichte bijlage(n) toe. Stuur de aanvraag naar info@rdi.nl of overhandig deze persoonlijk bij de vestiging in Groningen.

Welke documenten van het CvdM moet ik meesturen?

Voor lokale publieke omroepen gaat het om een kopie van een geldige aanwijzing. Voor commerciële omroepen gaat het om een kopie van een geldige toestemming. De aanwijzing of toestemming moet op de statutaire naam van de aanvrager staan. Let op dat u niet de begeleidende brief, maar het daadwerkelijke besluit meestuurt.

Voorbeeld aanwijzing van het Commissariaat voor de Media

Voorbeeld toestemming van het Commissariaat voor de Media

Wie mag de aanvraag ondertekenen?

Het formulier moet worden ondertekend door iemand die bevoegd is. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u raadplegen wie bevoegd is of zijn.

Bent u niet bevoegd en wilt u wel de aanvraag indienen namens de omroep, dan kunt u een machtiging meesturen. De machtiging moet zijn ondertekend door de bevoegde persoon of personen.

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?

De aanvragen worden in beginsel behandeld op volgorde van binnenkomst.* Is uw aanvraag onvolledig, dan krijgt u de kans om deze aan te vullen. Een aanvraag telt pas mee in de volgorde van binnenkomst als deze volledig is. Zorg er daarom voor dat u het formulier volledig heeft ingevuld, correct heeft ondertekend en de verplichte bijlagen heeft bijgevoegd.

*Is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om zowel aan een lokale publieke omroep als een commerciële omroep een vergunning te verlenen, dan wordt de vergunning echter met voorrang verleend aan de lokale publieke omroep. Een lokale publieke omroep mag maar één vergunning in een allotment bezitten.

Voor welke regio’s kan ik een vergunning aanvragen?

Momenteel kunt u alleen voor 22 allotments een vergunning voor lokale digitale radio-omroep aanvragen. De vergunningen zijn geldig tot en met 31 augustus 2024. We werken aan een verdeling om lokaal DAB+ in heel Nederland mogelijk te maken. Zodra hierover meer informatie bekend is, kunt u dit lezen op de website.

Lokale publieke omroepen kunnen in deze 22 allotments alleen een vergunning aanvragen als zij zijn aangewezen als publieke media-instelling voor minstens één gemeente die binnen dat allotment valt.

Wat betaal ik voor een vergunning?

De kosten voor een vergunning bestaan uit uitvoeringskosten en toezichtskosten. Hieronder vindt u een uitleg met de tarieven van 2023.

Uitvoeringskosten (eenmalig)
Voor de verlening van een vergunning wordt € 719,00 in rekening gebracht. Deze kosten worden bij de verlening van de vergunning in rekening gebracht.

U bent per melding van een opstelpunt (van de zender) een bedrag van € 176,00 verschuldigd.*

Toezichtskosten (jaarlijks)
De toezichtskosten worden berekend per opstelplaats. Per combinatie frequentiekanaal/opstelplaats gaat het om een bedrag van € 473,00 per kalenderjaar.* Per kW zendvermogen gaat het eveneens om een bedrag van € 473,00 per kalenderjaar.*

* Van deze bedragen wordt aan de vergunninghouder één twaalfde deel in rekening gebracht, ongeacht het aantal vergunninghouders in het allotment. Deze bedragen worden in rekening gebracht vanaf zes weken na verlening van de vergunning.

Laat u uw vergunning intrekken, dan worden de in rekening gebrachte vergoedingen niet gecrediteerd.

Kan ik het allotment van mijn vergunning laten wijzigen?

Nee, u kunt het allotment van uw vergunning niet laten wijzigen. Als u wilt overgaan naar een ander allotment dan kunt u hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen en eventueel uw huidige vergunning laten intrekken.