Commerciële radio

Commerciële radio-omroepen in Nederland hebben voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning nodig. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) verleent die vergunningen. Er zijn landelijke en niet-landelijke commerciële omroepen.

Vergunning aanvragen voor FM en digitale radio (DAB+)

Vergunningen worden over het algemeen verdeeld via een veiling. Daarnaast kunnen:

Landelijke commerciële omroepen

De landelijke commerciële omroepen hebben vergunningen voor FM en voor DAB+. Deze hebben een looptijd tot 1 september 2035. De houders van deze vergunningen moeten het melden als zij frequentieruimte in gebruik willen nemen. Dit moet uiterlijk vier weken voordat de wijziging in het gebruik van de frequentieruimte plaatsvindt. 

Niet-landelijke commerciële omroepen

De voorbereidingen zijn gestart voor de verdeling van de niet-landelijke vergunningen voor commerciële radio-omroep voor de vergunningsperiode vanaf 1 september 2025.

Tijdelijke stop voor wijzigingsverzoeken vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroep (B-kavels)

Het demografisch bereik is van invloed op de waarde van deze vergunningen. Voor een goed verloop van de aanstaande verdeling is het van belang dat de waarde van deze vergunningen niet verandert. Daarom worden wijzigingsverzoeken, ingediend vanaf woensdag 28 februari 2024, in principe afgewezen.

Deze tijdelijke stop geldt tot en met de verdeling van de nieuwe vergunningen. Daarna kunnen nieuwe vergunninghouders een wijzigingsverzoek indienen. Wij behandelen deze op volgorde van binnenkomst.

Regiogerichtheid voor radiozenders

Voor commerciële FM-radiozenders die niet landelijk uitzenden geldt een algemene verplichting tot regiogerichtheid van tien procent. Dit betekent dat tien procent van de uitzendtijd tussen 07.00 en 19.00 uur wordt besteed aan programma's gericht op de specifieke regio waar het programma wordt uitgezonden.

Staan in de vergunning nog aanvullende eisen over regiogerichtheid? Dan geldt ook de verplichting om een administratie bij te houden. Uit deze administratie moet blijken dat de vergunninghouder voldoet aan de regiogerichtheidseisen. Hiervoor kan dit voorbeeld van administratie worden gebruikt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de tijdelijke stop wijzigingsverzoeken van de B-kavels, dan kunt u die stellen aan de afdeling Infrastructuur-Omroep via info@rdi.nl of via tel: 088 041 60 00

Middengolf: vergunningen

De houder van een hoogvermogen middengolfvergunning (AM) heeft ook een vergunning voor DAB+. Hoogvermogen middengolfvergunningen worden niet meer verleend.

Voor laagvermogen middengolf kunt u geen vergunning aanvragen voor DAB+.