Commerciële radio

Commerciële radio-omroepen in Nederland hebben voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning nodig. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) verleent die vergunningen. Er zijn landelijke en niet-landelijke commerciële omroepen.

Vergunning aanvragen voor FM en digitale radio (DAB+)

Vergunningen worden over het algemeen verdeeld via een veiling. Daarnaast kunnen:

Landelijke commerciële omroepen

De landelijke commerciële omroepen hebben vergunningen voor FM en voor DAB+. Deze hebben een looptijd tot 1 september 2035. De houders van deze vergunningen moeten het melden als zij frequentieruimte in gebruik willen nemen. Dit moet uiterlijk vier weken voordat de wijziging in het gebruik van de frequentieruimte plaatsvindt. 

Niet-landelijke commerciële omroepen

De niet-landelijke commerciële omroepen hebben vergunningen voor FM en DAB+. De vergunningen lopen af op 1 september 2025.

Regiogerichtheid voor radiozenders

Voor commerciële FM-radiozenders die niet landelijk uitzenden geldt een algemene verplichting tot regiogerichtheid van tien procent. Dit betekent dat tien procent van de uitzendtijd tussen 07.00 en 19.00 uur wordt besteed aan programma's gericht op de specifieke regio waar het programma wordt uitgezonden.

Staan in de vergunning nog aanvullende eisen over regiogerichtheid? Dan geldt ook de verplichting om een administratie bij te houden. Uit deze administratie moet blijken dat de vergunninghouder voldoet aan de regiogerichtheidseisen. Hiervoor kan dit voorbeeld van administratie worden gebruikt.

Middengolf: vergunningen

De houder van een hoogvermogen middengolfvergunning (AM) heeft ook een vergunning voor DAB+. Hoogvermogen middengolfvergunningen worden niet meer verleend.

Voor laagvermogen middengolf kunt u geen vergunning aanvragen voor DAB+.