Commerciële radio

Commerciële radio-omroepen in Nederland hebben voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning nodig. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) verleent die vergunningen. Er zijn landelijke en niet-landelijke commerciële omroepen.

Vergunning aanvragen voor FM en digitale radio (DAB+)

Vergunningen worden over het algemeen verdeeld via een veiling. Daarnaast kunnen:

Landelijke commerciële omroepen

De landelijke commerciële omroepen hebben vergunningen voor FM en voor DAB+. Deze hebben een looptijd tot 1 september 2023.

Niet-landelijke commerciële omroepen

De niet-landelijke commerciële omroepen hebben vergunningen voor FM en DAB+. De vergunningen lopen af op 1 september 2025.

Regiogerichtheid
Een aantal niet-landelijke commerciële FM-vergunninghouders zijn verplicht hun programma’s voor een deel van de zendtijd te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid.

Middengolf: vergunningen

De houder van een hoogvermogen middengolfvergunning (AM) heeft ook een vergunning voor DAB+. Hoogvermogen middengolfvergunningen worden niet meer verleend.

Voor laagvermogen middengolf kunt u geen vergunning aanvragen voor DAB+.