Laagvermogen middengolf

U kunt een vergunning aanvragen voor laagvermogen middengolf voor hobbyradio, kleine omroep en evenementen.

Aanvragen vergunning

U kunt een nieuwe vergunning of een wijziging van uw huidige vergunning aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Alleen volledige en juist ingevulde aanvragen tellen mee in het bepalen van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Hierop is ook een uitvoeringskader van toepassing. Dit uitvoeringskader is gewijzigd per 1 januari 2023.

In het document frequentierechten middengolf in Nederland staat per vermelde frequentie op het aanvraagformulier waar deze inzetbaar is in Nederland. Indien de frequentie niet wordt vermeld in het document, is deze in heel Nederland inzetbaar.

Bij een aanvraag voor een nieuwe vergunning stuurt u een geldige toestemming (het gehele besluit) van het Commissariaat voor de Media op naam van de aanvrager mee.  Bij een wijziging is dit niet nodig.

Tijdens de looptijd van uw vergunning moet u er zelf voor zorgen dat u een geldige toestemming van het Commissariaat voor de Media houdt. Heeft u deze toestemming niet meer, dan kan uw vergunning worden ingetrokken.

Bekijk het overzicht van de actuele vergunningen.

Bereik van middengolf

Het bereik van een middengolfzender is afhankelijk van veel factoren, waaronder het tijdstip van de dag, de atmosferische omstandigheden, het weer, de onmiddellijke omgeving van de zender, de aanwezigheid van omliggende zenders en de omgeving van de ontvanger. Daarom geeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) geen indicatie van het bereik.

Tarieven voor de vergunning

Voor de vergunning brengen wij kosten in rekening. In 2024 gelden de volgende tarieven:

Tarieven laagvermogen middengolf
Laagvermogen middengolf €192 Uitvoering Per vergunning
€205 Toezicht Per vergunning met een vermogen van ≤ 1 watt
€543 Toezicht Per vergunning met een vermogen van 50 - 100 watt

Uitleg over de tarieven

Het tarief voor de uitvoering (vergunningverlening) wordt eenmalig in rekening gebracht. Het tarief voor toezicht betaalt u jaarlijks. De tarieven worden elk jaar vastgesteld en zijn vastgelegd in de Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Deze regeling wordt op onze website gepubliceerd. Dit betreft alleen de kosten voor de vergunning van de RDI. Er zijn ook andere instanties waar u mee te maken hebt en die kosten in rekening brengen, zoals het Commissariaat voor de Media. U betaalt per vergunning, ongeacht wat het aantal uitzenduren is. Voor het wijzigen van een vergunning wordt een vergoeding op basis van uurtarieven in rekening gebracht.