Rapport Research into the Radio Interference Risks of Drones

Onderzoek FIGO/Strict mei 2016.
Rapport over de interferentie risico's van drones.

Interferentierisico's van drones
Aanleiding De afgelopen jaren is het gebruik van drones sterk toegenomen. Met de toename van het aantal drones neemt de kans op storing in het vergunningsvrije spectrum toe. Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) heeft laten onderzoeken welke risico’s er kunnen zitten aan het gebruik van drones in het vergunningvrije spectrum.
Conclusie Uit het onderzoek blijkt dat de afstandsbediening van een drone kan storen op reguliere wifi-verbindingen. Andersom hebben deze afstandsbedieningen geen last van storing door wifi-verbindingen. De verwachting is dat de impact van deze verstoringen beperkt zal zijn omdat er vaak veel afstand is tussen een afstandsbediening en een wifi-verbinding.