Onderzoek en ontwikkeling

De wereld van telecommunicatie staat nooit stil. Om Nederland veilig verbonden te houden, zijn innovaties van groot belang. Daarom is de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van 5G, slimme apparatuur, kunstmatige intelligentie, Internet of Things (IoT) en cybersecurity.

Deelname aan onderzoeksprojecten en fieldlabs

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) draagt bij aan verschillende onderzoeksprojecten en fieldlabs door het leveren van kennis en kunde, deelname in een adviesraad of in de vorm van een ondersteunende brief voor financieringsaanvragen. Heeft u een voorstel voor een onderzoeksproject dat past bij ons werkveld? En biedt deelname van RDI binnen uw onderzoeksproject een meerwaarde? Neemt u dan contact met ons op.

Zo zijn we betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten, zoals LINC: Learning from incidents (Universiteit Twente), INTERSECT: An Internet of Secure Things (TU Eindhoven), het DO IOT Fieldlab: Delft on Internet of Things (TU Delft) en NEWFOCUS / Optical Wireless Communication van het Europese programma voor Cooperation Science and Technology (COST).

Daarnaast is RDI betrokken bij 5G, dat in 2020 wordt geïntroduceerd. RDI is als één van de medeoprichters nauw betrokken bij het Nederlandse 5G fieldlab, 5Groningen. Ook TNO en enkele grote internationale (telecom) industrieën nemen hieraan deel.

Ook bieden we mogelijkheden voor stage en afstudeeropdrachten. Bekijk daarvoor de pagina Werken bij RDI.

De onderzoeksagenda van RDI

Via extern onderzoek signaleert en onderzoekt RDI nieuwe trends, kansen en risico's op technisch en maatschappelijk gebied. Waar mogelijk publiceren we de resultaten en informeren we burgers, bedrijven, brancheorganisaties en beleidsfora. Onderzoek kan ook een interessant aanknopingspunt bieden voor de wetenschap en input vormen voor maatschappelijke discussie.

Meer informatie over de onderzoeken van de afgelopen jaren vindt u op deze overzichtspagina van onderzoeken. Wilt u meer weten over de onderzoeken die RDI laat uitvoeren, neemt u dan contact met ons op.

Trends in beeld

De Trendradar en de strategische agenda zijn leidend voor de onderwerpen op de onderzoeksagenda van RDI. In de Trendradar brengen we in beeld welke trends we waarnemen in technologie, media en telecom. Deze trends vormen de basis van de strategische ambities van RDI die zijn vastgelegd in de strategische agenda. We zetten daarmee in op drie strategische thema’s, namelijk Bereikbaarheid en Continuïteit van Telecomnetwerken (5G), Cybersecurity (Digitaal Veilige Apparatuur) en Technologische ontwikkelingen (Kunstmatige intelligentie).

Ook hebben we een aantal ontwikkelingen (zoals Internet of Things en drones) en resultaten (zoals de energietransitie en een geslaagde digitalisering) visueel in beeld gebracht in een praatplaat.