Over de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) zorgt voor beschikbaarheid, continuïteit, en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur. Zodat iedereen kan vertrouwen op een veilige werking ervan. Wij adviseren over wet- en regelgeving, voeren die uit en houden er onafhankelijk en onpartijdig toezicht op. Want de samenleving moet kunnen rekenen op een toezichthouder die maatschappelijke vraagstukken rond de digitale infrastructuur signaleert en agendeert, kwetsbare belangen beschermt en vroegtijdig risico’s onderkent.

De digitale infrastructuur verwijst naar het geheel van technologische systemen, netwerken, hardware, software en processen die essentieel zijn voor het functioneren, beheer en toezicht op digitale diensten en voorzieningen binnen een nationale context. Dit omvat een breed scala aan elementen zoals datacenters, communicatienetwerken, cloud computing-infrastructuur, cybersecurity-mechanismen, databeheer en andere technologische componenten die nodig zijn om digitale diensten en kritieke systemen betrouwbaar, veilig en efficiënt te laten opereren.

Wat we doen

In onze samenleving is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur enorm belangrijk. De RDI voert de wet- en regelgeving uit op dit gebied. En we houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt. 

Bekijk een visuele impressie van ons werk. Ook ons jaarbericht 2022 geeft een overzicht van onze taken en werkvelden. 

Een breed werkveld

We houden ons bezig met maatschappelijke vraagstukken die voor iedereen relevant zijn in het dagelijks leven:

  • Waarom heb ik hier geen bereik?
  • Kan ik in heel Nederland digitale radio ontvangen?  
  • Is een liter benzine bij de pomp echt een liter?
  • Kan ik via deze site veilig geld overmaken?

Maar ons werkveld is veel breder dan dat. We zijn bijvoorbeeld ook toezichthouder op de Wibon: de wet die erop toeziet dat graafwerkzaamheden in ons land veilig en volgens de regels verlopen. Ook zijn we verantwoordelijk voor het frequentiegebruik in de luchtvaart, richten we ons op metrologie en waarborg en voeren we frequentieveilingen uit voor mobiele communicatie en omroep. Om maar eens wat te noemen.

Meer weten over onze organisatie en hoe we werken? 

Veilig verbonden: nu en in de toekomst

Van 5G tot kunstmatige intelligentie; de ontwikkelingen in het elektronische communicatiedomein volgen elkaar in rap tempo op. In onze Trendradar brengen we in beeld welke trends we waarnemen in technologie, media en telecom. Deze trends vormen de basis van onze strategische agenda. In de periode 2019-2024 zetten we in op de volgende drie strategische thema’s:

Vacatures

Samen zorgen onze medewerkers er onder meer voor dat Nederland kan bellen en internetten en houden we ons bijvoorbeeld bezig met 5G, digitale weerbaarheid en ruimtevaart. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u bij onze organisatie? Bekijk wat werken bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) inhoud en solliciteer!