Strategische agenda

In de ECD Radar brengen we in beeld welke trends we waarnemen in technologie, media en telecom. Deze trends vormen de basis van de strategische ambities van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI die zijn vastgelegd in de strategische agenda.

In de periode 2019-2024 zetten we in op de volgende drie strategische thema’s:

De uitrol van 5G

De uitrol van 5G moet Nederland sneller mobiel internet brengen. 5G wordt gezien als een hefboom om verdere economische groei mogelijk te maken. Voor de RDI is 5G een zeer belangrijk thema. Wij participeren in projecten gericht op 5G en delen kennis. In 2020 wordt de zogeheten multibandveiling gehouden, onder verantwoordelijkheid van de RDI. Daarnaast verlenen we experimenteervergunningen aan de telecomoperators, zodat ze kunnen experimenteren met 5G techniek en toepassingen.

Digitale veiligheid van apparatuur

Binnen het kader van cyberveiligheid houdt RDI zich onder meer bezig met de digitale veiligheid van apparatuur. Apparaten hebben steeds vaker een radiocomponent en zijn daarmee verbonden met internet. Veel van deze apparatuur is niet of slecht beveiligd. Dit brengt risico’s met zich mee. Omdat wij vinden dat iedereen apparatuur veilig en vertrouwd moet kunnen gebruiken, wordt cybersecurity een steeds belangrijker onderdeel in ons werkveld. Zo laten wij onderzoek doen naar het niveau van eisen waaraan cybersecurity in apparatuur moet voldoen. Dit is een vervolg op het onderzoek Digitale veiligheid van apparatuur.

Artificiële intelligentie en telecom

Naast 5G wordt ook kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) gezien als een hefboom voor verdere economische groei. AI heeft daarom een belangrijke plek op onze strategische agenda. We bekijken welke aspecten van kunstmatige intelligentie in de telecomsector belangrijk worden, en welke rol RDI hierin kan spelen. Het onderzoek naar toezicht op gebruik artificiële intelligentie (AI) is inmiddels gepubliceerd. Het doel van dit onderzoek was een overzicht te krijgen van het huidige gebruik van AI in de telecomsector, de verwachte ontwikkeling van het gebruik van AI in deze sector en de risico’s ten aanzien van cyberveiligheid. Daarnaast is een eerste schets gemaakt van hoe RDI als toezichthouder en uitvoeringsorganisatie kan bijdragen aan het beperken van die risico’s.

Strategische agenda leidend voor onderzoeksagenda

De ECD Radar en strategische agenda zijn leidend voor onze onderzoeksagenda. Via extern onderzoek signaleert en onderzoekt RDI nieuwe trends, kansen en risico's op technisch en maatschappelijk gebied. 

Meer weten?

Via onze website, sociale media en andere kanalen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in deze strategische thema’s en de rol van RDI.

Reageren?

Wilt u reageren op thema’s uit de strategische agenda of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.