Normen en aanpak agressie tegen medewerkers

Inspecteurs van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) hebben in hun werk regelmatig te maken met situaties waarin agressie en soms zelfs geweld voorkomen. 'Onacceptabel’, vindt de RDI. Onze medewerkers dienen een publiek, economisch en maatschappelijk belang waar wij allemaal profijt van hebben. Daarom treedt de RDI op tegen agressief en gewelddadig gedrag tegen haar medewerkers.

Aangifte of melding

Onder agressief of gewelddadig gedrag verstaan wij: verbale agressie (mondeling, schriftelijk, digitaal), persoonlijke bedreiging (mondeling, schriftelijk, digitaal) of fysieke agressie. Bij fysieke agressie en persoonlijke bedreiging doet de RDI altijd aangifte bij de politie. Van verbale agressie of hinderlijk volgen doen wij in elk geval melding bij de politie.

Gevolgen voor de dader

Is de dader bekend, dan stelt de directie van de RDI deze schriftelijk op de hoogte van de procedure. Persoonlijke of werkgeversschade door agressie of geweld verhalen wij in voorkomende gevallen op de dader. In eerste instantie proberen we er onderling uit te komen, eventueel door een mediator in te schakelen. Lukt dit niet, dan starten wij een gerechtelijke procedure. De kosten voor beide procedures verhalen wij op de dader. Medische kosten en materiële schade verhalen we eventueel ook op de dader.