Missie, visie, kernwaarden

Missie (waar zijn we van?)

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur staat voor een veilig verbonden Nederland.

Visie (waar gaan we voor?)

Een goed werkende digitale infrastructuur is belangrijk voor Nederland. Wij zorgen voor beschikbaarheid, continuïteit, en betrouwbaarheid van deze digitale infrastructuur. Zodat iedereen kan vertrouwen op een veilige werking ervan. Wij adviseren over wet- en regelgeving, voeren die uit en houden er onafhankelijk en onpartijdig toezicht op. Want de samenleving moet kunnen rekenen op een toezichthouder die maatschappelijke vraagstukken rond de digitale infrastructuur signaleert en agendeert, kwetsbare belangen beschermt en vroegtijdig risico’s onderkent.

Kernwaarden (waar staan we voor?)

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Gedeelde visie
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid (nemen)
  • Professionaliteit

Lees meer over wat we doen en hoe we werken. Of bekijk een visuele impressie van ons werk, inclusief uitleg over de kernwaarden.