Antennes en Antenneregister

Informatie over antennes vindt u bij het Antennebureau, het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes. Het Antennebureau biedt informatie over antennetechniek, over wet- en regelgeving voor de plaatsing van antennes en elektromagnetische straling. Particulieren, gemeenten, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen met hun vragen bij het Antennebureau terecht.

Informatie voor inwoners

U kunt het Antennebureau telefonisch, per post en via de mail benaderen met vragen over antennes. Daarnaast biedt het bureau voorlichting over antennes, bijvoorbeeld wanneer in de gemeente een zendmast wordt geplaatst.

Ondersteuning voor gemeenten

Het Antennebureau geeft voorlichtingen en ondersteunt gemeenten bij hun antennevraagstukken. Zo biedt het bureau een voorbeeldnota gemeentelijk antennebeleid en kan het bureau gemeenteambtenaren adviseren bij hun antennebeleid. Daarnaast levert het Antennebureau een bijdrage aan informatiebijeenkomsten over antennes voor inwoners en de gemeenteraad. Ook kunnen professionals deelnemen aan de cursus ‘Alles over antennes’ en aan de kenniscafés over diverse actuele thema’s.

Brochure 'Alles over antennes voor mobiele communicatie'

Het Antennebureau heeft een brochure voor inwoners, gemeenten en professionals die meer willen weten over antennes. In de brochure staat informatie over hoe antennes werken, waarvoor we ze gebruiken, wie zich aan welke regels moet houden bij het plaatsen ervan, wat er bekend is over de gezondheidseffecten en in welke gevallen inwoners inspraak hebben bij het plaatsen van antennes in de woonomgeving.

Antenneregister en veldsterktemetingen

In het Antenneregister ziet u waar in uw omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn. Daarnaast staan in het Antenneregister alle metingen van het elektromagnetische veld (kortweg: EMV-metingen) door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Wilt u meer informatie over elektromagnetische velden en hoe wij hier toezicht op houden? Bekijk de video.

*Muziek speelt*

Jomima Tuhehay – Overal om ons heen zijn antennes.

*Muziek speelt door*

Jomima Tuhehay – Bijvoorbeeld hier. En hier. Maar ook hier. Antennes werken met signalen die ervoor zorgen dat we bereik hebben met onze mobiele telefoon. Die signalen heette elektromagnetische velden en worden vaak straling genoemd. Agentschap Telecom controleert of de straling onder de limieten ligt door te meten. Fred, we staan hier in een woonwijk en jij meet straling?

Fred Kastelein – Ja, ik meet elektromagnetische velden wat in de volksmond straling wordt genoemd. We staan hier in een woonwijk vlakbij een zendmast. Op dit moment zit daar 2G tot en met 5G in. En eigenlijk, alles wat hier nog in de ether staat, pak ik mee.

Jomima Tuhehay – Oké, en wat meet je hier dan?

Fred Kastelein – Dit is een breedbandmeter en op het moment mee dat ik hier 0.026 watt per vierkante meter.

Jomima Tuhehay –  En is dat onder de limiet?

Fred Kastelein – Dat is onder de limiet.

Jomima Tuhehay – En is het dan anders hier dan op andere plekken?

Fred Kastelein – Nou, dit is een beetje gemiddeld wat we in Nederland zien.

Jomima Tuhehay – Want soms zie je wel filmpjes voorbijkomen van mensen of woonbiologen die ook metingen uitvoeren, en dan zie je dat de straling te hoog is. Hoe zit dat?

Fred Kastelein – Wat zij meten is vaak in andere eenheden. En als je die eenheden weer terugzet dan kom je vaak ook op deze zelfde waarden uit.

Jomima Tuhehay – Dus dan komt het alsnog onder de limiet uit?

Fred Kastelein – Dan komt het nog steeds onder dezelfde limiet uit, klopt.

Jomima Tuhehay – En als je nu straling meet boven de limieten, wat doe je dan?

Fred Kastelein – Op het moment dat we straling boven de limiet meten dan treden we op en dan moeten providers dat aanpassen, zodat het onder de limiet komt.

Jomima Tuhehay – Dus antennes moeten veilig zijn?

Antennes moeten veilig zijn.

*Muziek fadet uit*

Logo Rijksoverheid verschijnt in beeld.

Beeldtekst: www.antennebureau.nl www.agentschaptelecom.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij het Antennebureau? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van het Antennebureau