Zorgplicht en meldplicht beveiliging

Als aanbieder van openbare, elektronische communicatienetwerken en/of -diensten beschermt u de beschikbaarheid, authenticiteit, veiligheid en integriteit van uw netwerk(en) en dienst(en). Om risico’s te beperken, neemt u voorzorgsmaatregelen. Daarom geldt voor u de 'zorgplicht beveiliging'. Treedt er toch een storing of ander incident op? Dan geldt de 'meldplicht beveiligingsincidenten'. U leest op deze pagina hoe u een storing of incident meldt.

Zorgplicht beveiliging

U waarborgt de beveiliging van uw diensten en/of netwerken, waarbij u de gevolgen van beveiligingsincidenten moet voorkomen of beperken tot een minimum. Hiervoor neemt u passende en evenredige maatregelen. ‘Passend’ betekent dat de kosten van de maatregelen in verhouding staan tot de risico’s. Biedt u openbare spraakcommunicatie- of internettoegangsdiensten aan? Of netwerken waarover spraakcommunicatie - of internettoegangsdiensten worden afgewikkeld? Dan moet u bij netwerkuitval, of in geval van overmacht, alle noodzakelijke maatregelen treffen om de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen. 

Meldplicht beveiligingsincidenten

Is er, ondanks de door u getroffen (voorzorgs)maatregelen, toch een beveiligingsincident in (een deel van) uw netwerk en/of dienst? Dan bent u verplicht om dit direct te melden.

Een beveiligingsincident melden

U meldt een beveiligingsincident via de formulieren Meldplicht beveiliging en continuïteit. Kunt u niet meteen alle gevraagde informatie aanleveren, of moet u het incident nog intern evalueren? Stuur dan alvast de informatie op die u wel heeft. Daarvoor gebruikt u het formulier 'Meldplicht beveiliging en continuïteit direct melden'. Het formulier 'Meldplicht beveiliging en continuïteit afronden' gebruikt u om een volledige incidentbeschrijving aan te leveren. Dit formulier moet u binnen 4 weken na signalering van het incident naar ons opsturen. 

Telefonisch melden

U kunt 24 uur per dag telefonisch een melding doen. Dat kan via het speciale meldnummer 088 - 041 64 00.