Begrippenlijst telecomaanbieders

Als aanbieder van elektronische, openbare communicatienetwerken en/of communicatiediensten beschermt u de 'beschikbaarheid, authenticiteit, veiligheid en integriteit' van uw diensten. Hieronder leest u een toelichting op deze begrippen. De definities uit de Telecommunicatiewet en onderliggende regelgeving zijn altijd leidend.

Beschikbaarheid

Volgens de Telecommunicatiewet een 'eigenschap van het toegankelijk en bruikbaar zijn op verzoek van een bevoegde entiteit '. Dit houdt in dat het netwerk of de dienst aanwezig is en op elk moment communicatie kan overbrengen.

Authenticiteit

Volgens de Telecommunicatiewet een 'eigenschap dat een entiteit is wat zij claimt te zijn'. Dit houdt in dat men er op kan vertrouwen dat de herkomst van de communicatie overeenkomt met de daadwerkelijke afzender.

Veiligheid

Volgens de Telecommunicatiewet een 'eigenschap dat informatie niet beschikbaar of niet bekend wordt gemaakt aan onbevoegde personen, entiteiten of processen.' Dit houdt in dat zaken als privacybescherming en exclusiviteit van informatie geborgd zijn. Alleen geautoriseerde personen (een beperkte groep) krijgen toegang tot de informatie, en de informatie kan niet uitlekken.

Integriteit

Volgens de Telecommunicatiewet een 'eigenschap van nauwkeurigheid en volledigheid.' Oftewel: de mate waarin de dienstverlening actueel en correct is.