Formulieren meldplicht beveiliging en continuïteit

Heeft u als aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten en/of -netwerken, een  beveiligingsincident in (een deel van) uw netwerk en/of dienst ? Dan geldt de meldplicht beveiligingsincidenten en maakt u een melding bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) . Dat doet u met het formulier voor direct melden en/of het formulier ter afronding van een melding van beveiligingsincidenten.