Apparatuur uit niet-Europese webshops voldoet vaak niet aan de eisen en kan gevaarlijk zijn

Internet staat vol met webshops die elektronische artikelen verkopen. Het aantal producten dat aangeboden wordt, is gigantisch en neemt nog dagelijks toe. Veel van deze apparatuur is afkomstig van webshops uit het Verre Oosten, zoals Alieexpress en Lightinthebox. Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond bleek dat apparatuur die dergelijke webshops verkopen vaak niet aan de Europese eisen voldoet.

Aanvullend op deze bevindingen heeft Agentschap Telecom ook andere aspecten van dergelijke apparatuur onderzocht. Dertien apparaten zijn getoetst op hun storingsgevoeligheid en frequentiegebruik. Ook zijn ze gecontroleerd op brandveiligheid. Geen enkel apparaat bleek te voldoen aan alle Europese eisen.

In eerste instantie heeft Agentschap Telecom dertien apparaten onderzocht, waaronder draadloze opladers, draadloze videocamera’s, ledlampen en een scheerapparaat. In twaalf gevallen bleek het aansluitsnoer niet te voldoen aan de eisen. Dat kan storing op andere apparaten op het lichtnet veroorzaken. In zeer ernstige gevallen kan het gebruik van deze apparaten zelfs leiden tot oververhitting, met brand als mogelijk gevolg. Uit de controle bleek ook dat een wificamera storing op wifi veroorzaakte. Zelfs zodanig dat bij gebruik van het apparaat, omwonenden geen verbinding met hun eigen wifi kunnen maken. Naast deze technische onvolkomenheden bleek bovendien dat geen enkel apparaat de papieren op orde had: bij alle apparaten ontbrak de EU-Conformiteitsverklaring, bij negen apparaten was er geen of geen correcte CE-markering, en handleidingen ontbraken (of waren slechts in het Chinees beschikbaar). 

In navolging van de Consumentenbond adviseert Agentschap Telecom consumenten die via internet elektronica aan willen schaffen, dit te doen bij een Europese (web)winkel, en bij voorkeur  afkomstig van een Europese fabrikant. Europese webshops zijn namelijk gebonden aan Europese eisen. Als deze webshops niet voldoen aan de eisen kan Agentschap Telecom daartegen optreden.   

Advies is ook altijd goed te letten op de aanwezigheid van de CE-markering. Met die markering geeft de fabrikant aan dat het product voldoet aan de Europese eisen. Let ook op de aanwezigheid van een handleiding in de Nederlandse of Engelse taal, zodat installatie- en gebruiksinstructies opgevolgd kunnen worden.

Dit onderzoek is de aftrap van een serie. Meer onderzoeken naar apparatuur volgen in 2022. Agentschap Telecom wil de consument bewustmaken van en beschermen tegen de risico’s van aanschaf van apparatuur via webshops van buiten de Europese Unie.